Hoe voorkomt u dat een garantieverklaring een kat in de zak wordt?
23 september 2012 

Hoe voorkomt u dat een garantieverklaring een kat in de zak wordt?

Een garantieverklaring kan bedongen worden als extra zekerheid bij non-betaling. De moedermaatschappij of derde partij staat garant voor eventuele schulden van de debiteur. Maar soms blijkt een garantieverklaring een kat in de zak. Bijvoorbeeld als de kredietwaardigheid van de garant niet grondig onderzocht is. Wat veel bedrijven niet weten, is dat de combinatie kredietlimiet en separate garantieverklaring (een die niet bij de verzekeraar bekend is) tot vervelende verrassingen kan leiden.

Een voorbeeld.

Bedrijf X vraagt voor een afnemer (werkmaatschappij Y) een limiet aan van € 100.000. De kredietverzekeraar geeft een limiet af van € 40.000. Vervolgens regelt bedrijf X een garantieverklaring van de moedermaatschappij voor € 100.000 en houdt deze garantie ‘achter de hand’. Wanneer werkmaatschappij Y niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, ontvangt bedrijf X op basis van de garantieverklaring € 50.000.

Bedrijf X wil het restant claimen bij de verzekeraar. Die verricht onderzoek, vraagt onder andere een historisch betaaloverzicht op en brengt de gelden van de garantieverklaring (deels) in mindering op de limiet. In de polisvoorwaarden van de kredietverzekeraar staat immers dat ‘gelden die binnenkomen altijd geacht worden betrekking te hebben op de oudst openstaande vordering’. Dus ook de gelden die zijn binnengekomen volgens de garantieregeling. Resultaat: geen uitkering.

De oplossing is een koppeling te maken tussen garantieverklaring en limiet. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de kredietverzekeraar, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de garant, op basis van een garantieverklaring een hogere limiet af kan geven.

Bedrijven doen er dus goed aan een verkregen garantieverklaring met hun kredietverzekeraar of gespecialiseerd tussenpersoon te bespreken. De verzekeraar kan gevraagd worden de kredietwaardigheid van de garant te checken. Is de garant kredietwaardig, dan verstrekt de verzekeraar een hogere limiet. De combinatie limiet en garantieverklaring levert een belangrijk concurrentievoordeel op én meer zekerheid bij non-betaling.

Ook bij een eventueel faillissement van de garant heeft een koppeling van garantieverklaring en limiet voordelen. Bij een separate garantie krijgt de schuldeiser geen uitkering, bij een koppeling wel. Bovendien zijn (juridische) incassokosten voor uitwinning van de garantie (bij een positief vonnis) meeverzekerd.

Er zijn diverse vormen van garanties en elke vorm heeft voor- en nadelen.

Een 403-verklaring is een openbare garantieverklaring richting alle crediteuren en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Grote internationale concerns maken hier gebruik van, maar ook kleine groepen. Het betekent ruwweg dat de moedermaatschappij instaat voor de verplichting van de dochters.

Een solidariteitsverklaring is een garantie richting de kredietverzekeraar. De holding staat garant voor eventuele schulden van de verzekerde werkmaatschappijen. De verzekeraar geeft limieten af ten gunste van al haar verzekerden en is bij deze vorm verantwoordelijk voor opmaak en uitwinning.

Bij een garantstelling 3e partij stelt de garant (bijvoorbeeld een sterke moeder of een derde partij, dit hoeft geen gelieerd bedrijf te zijn) zich garant voor de werkmaatschappij, enkel voor eventuele schulden bij één schuldeiser. Bij non-betaling van de debiteur kan uitsluitend de schuldeiser aanspraak maken op de garantie.

Belangrijk om te weten is dat de schuldeiser zelf verantwoordelijk is voor het opmaken en het uitwinnen van een garantstelling 3e partij, en niet de verzekeraar. Het is essentieel dat de garantie juridisch goed wordt opgesteld, rekening houdend met de wetgeving in het betreffende land, zodat er niets mis kan gaan bij de uitwinning. Bij twijfel is het verstandig een juridisch adviseur of advocaat in te schakelen.Ook bij deze vorm volgt uitkering bij een faillissement van de garant als de garantie gekoppeld is aan een limiet.

Bedrijven kunnen gebruik maken van voorbeeldteksten voor betalingsgaranties. De verzekeraar of gespecialiseerd tussenpersoon kan hierover meer informatie geven. Er zijn voorbeeldteksten beschikbaar voor betalingsgaranties die bij wet geregeld zijn in de belangrijkste Europese landen. Bedrijven kunnen gebruik maken van deze voorbeeldteksten, maar nogmaals; ze blijven zelf verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid en het uitwinnen van de garantie.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down