Vreemde ogen dwingen: een verhaal over het verzekeren van incassokosten
19 maart 2010 

Vreemde ogen dwingen: een verhaal over het verzekeren van incassokosten

Incassokosten meeverzekerd?

Stelling: organisaties zijn na de crisisjaren nog steeds slecht in staat om hun rekeningen te betalen. Het aantal incassozaken is daarvoor een prima thermometer. Incassozaken zijn nooit leuk en in sommige cases veroorzaken ze ernstige pijn. De pijn van de incassokosten bijvoorbeeld. Vooral in het geval van buitenlandse vorderingen soms geen ‘no cure no pay’, maar ‘no cure, in pain’.

In Nederland zijn meer dan 1.000 organisaties actief in het incassowezen en de meesten hebben ook incasso-expertise in onze buurlanden België, Duitsland, Groot-Brittannië. Maar slechts een handvol incasso-organisaties opereert écht wereldwijd. Opmerkelijk, want het buitenland is bijzonder groot, vooral als je in Nederland woont. En in het buitenland gelden andere voorwaarden. Ten aanzien van de incassokosten, bijvoorbeeld.

Veel verzekerden zijn volgens hun polisvoorwaarden gehouden hun vorderingen via hun verzekeraar – of een dochter daarvan – in te dienen. Incassokosten zijn meeverzekerd op de polis, en als zo’n incassotraject goed gaat – dat wil zeggen: de debiteur betaalt de vordering of de vordering wordt gedekt door de verzekering volgens de afgesproken voorwaarden – dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar: niet alle verzekeraars beoordelen bij de opstart van een buitenlandse incasso of de vordering daadwerkelijk is gedekt. En in het buitenland zijn incassokosten niet automatisch voor rekening van de debiteur.

Wanneer gaat het mis?

Ernstige pijn ontstaat als een vordering van €100.000 met tussen de 12 en 20% incassokosten (% variërend per land) opeens niet gedekt blijkt, terwijl het incassotraject reeds is opgestart. Dan moet u als ondernemer dus de incassokosten ophoesten: zelfs als de debiteur betaalt, verliest u.

“Twee briefjes en een telefoontje,”, mopperen ondernemers dan vaak, “en daar moet ik dan zoveel voor betalen.” Twee briefjes en een telefoontje van de incasso-organisatie terwijl u misschien helemaal geen dekking heeft, terwijl u wél al een incassoprocedure heeft opgestart omdat u de dekking op de hoofdsom niet in gevaar wilde brengen. Dat is pijn. En lijkt onredelijk.

Zo zit het niet helemaal. Want een verzekeraar doet wel degelijk méér dan twee briefjes schrijven en één telefoontje plegen. Alleen – in zo’n pijnlijk geval – even niet voor u. Incasso-organisaties werken wereldwijd op No Cure No Paybasis. Ook in voormalige Sovjetlanden, Mexico, Turkije en/of bijvoorbeeld het Midden-Oosten.

Wereldwijde dekking betekent dat het soms voor de incasso-organisatie van de verzekeraar behoorlijk mis kan gaan. Daar heeft u geen boodschap aan, als exporterend ondernemer, tenzij het over uw hachje gaat dan. Maar de verzekeraar vindt dat van de gang van zaken in incassotrajecten afdoende melding wordt gemaakt in de polisvoorwaarden. Het principe van vreemde ogen die dwingen is ook sterker dan u vermoedt: een brief van een internationaal bekende kredietverzekeraar of incasso-organisatie doet meer dan 1000 verzoeken van uw administratie.

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij incasso’s?

Bij het afsluiten van een verzekering waren de zojuist geschetste pijnlijke incassozaken natuurlijk het laatste waar u aan dacht. U dacht na over de af te dragen premie, en de dekking op uw klantenbestand. Bij het afsluiten of prolongeren van een polis adviseer ik de mogelijkheden en onmogelijkheden aangaande incasso’s mee te nemen in uw afwegingen. Want er zijn mogelijkheden. En onmogelijkheden.

Soms mogen incasso’s ook via een ander kanaal bijvoorbeeld. Dan kunt u zelf nadrukkelijk onderhandelen of u de twee brieven en het telefoontje afdoende vindt. Soms is het zo dat u uw eigen risico op de hoofdsom volledig terug krijgt – en soms ook niet. Soms is een keuze voor gedeelde incassolasten met uw verzekeraar mogelijk. Dan kiest u ook samen voor het te bewandelen incassotraject. Pay, no pay en gedeeltelijke pay pakken bij een gedekte vordering qua kosten compleet anders uit dan bij een niet-gedekte vordering. En die kosten kunnen lager of hoger uitpakken naar gelang bijvoorbeeld uw incasso-organisatie een vestiging op de plek op aarde in kwestie heeft. Of gebruik maakt van lokale advocaten, tegen een uurtarief dat aan de incasso-organisatie wordt doorberekend.

Informeer u, dus! Of laat u informeren.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down