arrow_drop_up arrow_drop_down
Een nieuw jaar met 3 tips waarmee facturen sneller betaald worden
27 december 2012 

Een nieuw jaar met 3 tips waarmee facturen sneller betaald worden

December is de maand van terugblikken en vooruitkijken. Was het economisch gezien een goed jaar? Zijn de verwachtingen uitgekomen? En wat gaat er in het nieuwe jaar gebeuren? In dit artikel blikken we terug op het afgelopen jaar en bespreken we de economische verwachtingen voor het nieuwe jaar. Daarnaast krijgt u 3 tips waarmee u kunt zorgen dat facturen sneller betaald worden.

2012

Het economische klimaat is er in het algemeen op achteruitgegaan. Verwacht wordt dat de wereldwijde economische groei dit jaar niet boven de 2,6% zal uitkomen. Dit heeft te maken met de geringe groeiwinst van de emerging markets. Hoewel de economische grootmachten niet per se de rem erop hebben staan, boeken ze niet veel winst. Bovendien heeft het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven, als gevolg van het verslechterde economische klimaat, een dieptepunt bereikt. Dit blijkt uit de Credit Management Trendmeter; een jaarlijks onafhankelijk onderzoek onder 110 credit managers van Nederlandse bedrijven. Facturen staan langer open, bedrijven stellen kortere betalingstermijnen in en de ruilhandel komt in opmars.

2013

Voor 2013 zijn de verwachtingen niet veel anders, al is de verwachte wereldwijde groei van 2,8% iets optimistischer. Het voorzichtige optimisme hangt samen met enkele belangrijke ontwikkelingen: de onrust in de eurozone lijkt momenteel aardig gestabiliseerd, de VS hebben een nieuw monetair stimuleringspakket aangekondigd en China doet er alles aan om niet van zijn voetstuk te vallen. Hiermee moet de verwachte 2,8% haalbaar zijn. Wel blijft de verwachting dat ook in 2013 het zwaartepunt in de emerging markets zal liggen.

3 Tips om facturen sneller te incasseren

Met het verslechterde betaalgedrag en facturen die later en later betaald worden, is het als onderneming verstandig alvast vooruit te kijken naar uw financiële situatie in 2013. Om ervoor te zorgen dat openstaande facturen gauw worden voldaan en dat debiteuren in 2013 op tijd aan hun betalingsplicht voldoen, hebben we nog enkele handige tips:

1. Nieuwjaarsgroet

Wanneer u partners of klanten nog geen kerstkaart heeft verstuurd, zou u een nieuwjaarswens kunnen verzenden. Door de feestdagen kennen bedrijven vaak grote drukte en daardoor schiet het betalen van openstaande facturen er nog wel eens bij in. Het sturen van een leuke nieuwjaarsgroet met een subtiele herinnering aan het openstaande saldo is leuker dan het sturen van een gewone aanmaning.

2. Telefoontje

Telefonisch herinneren aan een betaling werkt altijd beter dan schriftelijk. Veel bedrijven hebben er begrip voor wanneer u vraagt of de facturen op korte termijn betaald kunnen worden. Wanneer facturen vervallen zijn, is dat een goede reden om de telefoon te pakken.

3. Incassobureau

Een incassobureau inschakelen is natuurlijk niet leuk; u hoopt dat de betaling zo kan worden voldaan. Toch is het een goed laatste redmiddel om uw geld te krijgen. Het is belangrijk niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau, u heeft immers ook uw eigen betalingsverplichtingen.

Met deze tips hopen we dat het betalingsgedrag in 2013 zich zal herstellen en facturen minder lang openstaan.

Rest ons nog u allemaal hele fijne feestdagen en een zonnig 2013 te wensen!

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies