De spelregels van omzetdeclaratie, zelfbeoordeling & kredietlimieten
28 januari 2011 

De spelregels van omzetdeclaratie, zelfbeoordeling & kredietlimieten

Waarom u in sommige gevallen beter kunt declareren na limietintrekking

Kredietverzekeraars horen van u regelmatig hoe het staat met uw omzet. Dat hoort zo bij de spelregels: u geeft hen alle omzet op, zij berekenen op grond daarvan welke premie u betaalt. Alle omzet? Nee. Er bestaat een aantal uitzonderingen.

De omzet die u draait op contante basis en bij vooruitbetaling, bijvoorbeeld. Daar zit geen risico aan vast. Ook omzet uit intercompany leveranties en omzet uit zaken met overheden hoeft u begrijpelijkerwijze niet te melden. Omzet uit eventuele debiteuren die zijn uitgesloten van de verzekering – dat staat vermeld in uw polisvoorwaarden – hoeft u evenmin op te geven. En dan is er nóg een. Namelijk: omzet uit leveranties die u doet met een debiteur waar uw verzekeraar de dekking op intrekt.

Tot het moment van zo’n limietintrekking bent u gedekt, en behoort uw omzet bekend te zijn bij uw kredietverzekeraar i.v.m. de premiebetaling.  Maar als een kredietverzekeraar de dekking weigert, kúnt u natuurlijk nog steeds leveren aan de debiteur. Dat is niet verboden, alleen vol risico’s: uw leveranties zijn niet gedekt.

Wat u kunt leren van deze ondernemer

Onlangs spraken wij over zo’n situatie met ondernemer Evert. Die werd op een dag verrast door een 0-limiet op zijn debiteur A. Geen positief nieuws, maar Everts ervaringen met A waren zodanig, dat hij toch door wilde gaan met zakendoen. Wat Evert wist, is dat hij vanaf het intrekken van de limiet 12 maanden niet op de zelfbeoordeling kon terugvallen. Hij hield zijn hart vast. Maar: zijn keuze om toch te leveren, bleek niet ongunstig uit te pakken. In de 12 maanden na limietintrekking gebeurde er niets onaangenaams inzake de betalingen van A.

Wat Evert niet wist, is dat na deze 12 maanden met zijn positieve betalingservaring de zelfbeoordeling vanzelf weer van kracht was*. En dat hij de omzet op de betreffende A na 12 maanden dus weer moest declareren bij zijn verzekeraar*.  Wat hij evenmin wist, is dat er inmiddels weer een limiet werd afgegeven op A. Met de zelfbeoordelingsgrens was hij op zijn uitstaande leveranties – voor om en nabij € 150.000 – automatisch verzekerd van een schade-uitkering van maximaal € 15.000. Maar waarom de schade slechts laten dekken tot de zelfbeoordelingsgrens in plaats van met een kredietlimiet gedekt te zijn voor vrijwel het hele uitstaande bedrag?

Evert moest daar zélf voor in actie komen: een verzekeraar gaat immers niet ongevraagd een limiet herstellen, en voor een hernieuwde limietafgifte is een verzoek daartoe een eerste stap.  Evert weet het, inmiddels. Niet gek voor u om ook te onthouden? Want verzekeraars zijn tegenwoordig steeds pro-actiever in de terugkoppeling aan verzekerden wanneer ze op een debiteur weer ‘open gaan’, maar een standaardprocedure is dat (nog?) niet. Actie is dus reactie:

  • Debiteuren die u blijft doorleveren na limietintrekking en met wie u vervolgens 12 maanden positieve betalingservaring opdoet, vallen na 12 maanden vanzelf weer onder de verzekering. Dus: omzet declareren*!
  • Indien uitstaand saldo hoger is dan de zelfbeoordelingsgrens: vraag opnieuw een limiet aan voor het uitstaande bedrag.

———

* optioneel bij één van de kredietverzekeraars

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down