Page content

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

Toestemming
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is, een wettelijke grondslag. Dit mag alleen wanneer u toestemming heeft verleend. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door KVA Kredietverzekering Adviseurs B.V. / KVA Credit Finance.

Waarom wij gegevens nodig hebben
KVA Credit Finance verwerkt uw persoonsgegevens om op te kunnen treden als uw adviseur en bemiddelaar met één of meerdere kredietverzekeraars, factormaatschappijen, incasso- en/of handelsinformatie organisaties.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens als:

 • u onze website bezoekt en daar gegevens achterlaat
 • u met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt
 • u bij ons een offerte aanvraagt voor een financieel-, of ander product en/of dienstverlening
 • wij met u een overeenkomst aangaan, bijvoorbeeld om u te adviseren of om voor u te bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst
 • wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product beheren
 • we moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van uw identiteit

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het adviseren en bemiddelen verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat
 • paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • uw huidige financiële producten, zoals kredietverzekeringen, factoring, incasso- en/of handelsinformatie.
 • strafrechtelijk verleden
 • overige gegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, het melden van een schade of anderszins aan ons verstrekt.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zo lang u klant bij ons bent. Als onze relatie eindigt dan hanteren wij de volgende bewaartermijn:

 • onze bewaartermijn voor advies-, offertes en polisdossiers is: 7 jaar
 • onze bewaartermijn voor schadedossiers is: 7 jaar

Verstrekken van gegevens aan derden
KVA Credit Finance deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de financiële- en/of verzekeringsovereenkomst, incasso en/of handelsinformatie overeenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan:

 • financiële instellingen (zoals kredietverzekeraars of factormaatschappijen) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren
 • stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude
 • overheid en toezichthouders (zoals AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • leveranciers van onze softwareapplicaties die “in de cloud” staan, onze e-mailaccounts en diverse advies- en analysesoftware voor het opslaan en beheren van de applicaties
 • leveranciers van onze softwareapplicaties die op onze eigen servers staan, zoals onze polisadministratie en boekhouding voor het onderhouden van deze software en servers. Deze derden gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kvacreditfinance.com of per post naar KVA Credit Finance, Gladsaxe 51, 7327 JZ  APELDOORN. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. KVA Credit Finance zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
KVA Credit Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@kvacreditfinance.com of bellen naar (055) 50 50 538.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@kvacreditfinance.com of bellen naar (055) 50 50 538.

Heeft u klachten?
Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan snel een reactie. U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.