Oninbare vorderingen: cijfers en tips
12 december 2012 

Oninbare vorderingen: cijfers en tips

In ons vorige blog behandelden we het betalingsgedrag per land in Europa, waarbij we de nadruk legden op te laat betaalde facturen. In dit artikel gaan we een stapje verder door te kijken naar oninbare vorderingen. Hoe vaak is er sprake van oninbare vorderingen en biedt een kredietverzekering hierbij uitkomst?

Hoeveel vorderingen kunnen niet worden geïnd?

Zoals ook vermeld in ons vorige artikel deed Atradius onderzoek naar betalingsgedrag in Europa. Uit het onderzoek blijkt dat het bij Nederlandse bedrijven bij gemiddeld 2,2 procent van de binnenlandse rekeningen gaat om oninbare vorderingen, wat aanzienlijk lager ligt dan het Europese gemiddelde van 3,5 procent. Het percentage oninbare buitenlandse facturen ligt met gemiddeld 2,4 procent iets hoger, maar eveneens iets lager dan in West-Europa, waar het gemiddelde 2,7% is. Griekenland spant de kroon als het gaat om wanbetalingen. In dit land zijn er met 7,4% van de rekeningen twee keer zoveel oninbare binnenlandse vorderingen dan in de rest van Europa.

Onlangs maakte Atradius bovendien bekend dat het aantal oninbare vorderingen in Azië hoger ligt dan het gemiddelde in Europa. Ruim 5 procent van alle zakelijke facturen in Azië Pacific wordt niet voldaan.

Redenen voor oninbare vorderingen

Veel bedrijven geven aan dat liquiditeitsproblemen de belangrijkste oorzaak zijn voor zowel binnenlandse als buitenlandse wanbetalingen. Vooral de financiële sector en MKB-bedrijven hebben te kampen met de negatieve gevolgen hiervan. Bovendien worden complexe betalingsprocedures en tekortkomingen in banksystemen aangehaald als oorzaak voor achterstallige betalingen. Andere voorkomende redenen zijn oplichting, faillissement en/of het gebrek aan verhaalsmogelijkheden.

Biedt een kredietverzekering oplossing?

Een kredietverzekering dekt het insolventierisico, ofwel het betalingsrisico van debiteuren die niet kunnen betalen. Als het gaat om een oninbare vordering als gevolg van een faillissement dan wel vermoedelijk faillissement, biedt een kredietverzekering dus bescherming. Wanneer debiteuren niet willen betalen, wordt de situatie anders. Dit kan het geval zijn bij oninbare vorderingen als gevolgen van bijvoorbeeld een betwisting of geschil.

Wanneer een factuur wordt betwist, wordt het recht op een eventuele schade-uitkering door de verzekeraar opgeschort, totdat het geschil is opgelost en de vordering is erkend. Mocht de debiteur gedurende de opschorting of aansluitend alsnog failliet gaan en heeft het incassotraject geen positief gevolg gehad, dan heeft u recht op een schade-uitkering. Er is immers sprake van een erkende vordering en een non-betaling als gevolg van insolventie.

KVA praktijkervaring

Bij KVA hebben we geregeld te maken met oninbare vorderingen. Zo maken we vaak mee dat bedrijven na enige eigen inspanning te snel besluiten om een vordering af te schrijven en die dus als oninbaar beschouwen. Het komt regelmatig voor dat we door inschakeling van het juiste incassobureau wel resultaat behalen. Geen onaangename verrassingen achteraf, duidelijkheid over werkwijze en kosten.

Hieruit blijkt dat vorderingen die in eerste instantie misschien oninbaar lijken, dat niet altijd hoeven te zijn. Geef daarom niet zomaar op voordat u echt geprobeerd heeft uw geld te ontvangen.

En u? Wat zijn uw ervaringen met oninbare vorderingen?.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down