Nieuwe mogelijkheden door bijkopen dekking
19 december 2012 

Nieuwe mogelijkheden door bijkopen dekking

Bijkopen dekking: zelfs tot verdubbeling van bestaande limiet
 
Heeft uw bedrijf ook wel eens moeite (gehad) om het hoofd boven water te houden? In zo’n situatie is iedere order is welkom. Bedrijven die een kredietverzekering hebben, dekken daarmee het betalingsrisico af. Het komt echter regelmatig voor dat verzekeraars de gevraagde limiet niet, of niet volledig, afgeven.

Een gespecialiseerd broker zal alsnog de dekking proberen te maximaliseren. Dit doen zij onder andere door in samenspraak met u en uw klant versneld de benodigde cijfers boven water te halen. Vaak lukt dit. Toch blijft een deel van de limietaanvragen ook na alle inspanningen niet of maar gedeeltelijk toegekend, bijvoorbeeld vanwege een verhoogd risico op insolventie.

Goed nieuws voor verzekerde bedrijven: vanaf nu bestaat de mogelijkheid om voor een bepaalde periode aanvullende dekking te kopen. 
Een aantal verzekeraars biedt sinds kort een product aan waarmee u volledige dekking kunt ontvangen. U koopt dan voor een bepaalde periode aanvullende dekking om het tekort aan dekking te compenseren. Als ondernemer kunt u de risico’s afdekken en orders afsluiten die u voorheen liet schieten omdat u zelf het risico niet wilde lopen.
Zekerheid is voor u van belang en dit kan onder andere geboden worden door non-cancellable dekking.

De voorwaarden, werkwijze en kosten verschillen per verzekeraar. 
Bij de ene verzekeraar gelden vaste tarieven, bij de andere is de prijs afgestemd op het risico van de debiteur, dekkingsbedrag en de looptijd die u wenst.
Bij de ene verzekeraar sluit u een aanvullend contract af, bij de andere verzekeraar is het slechts een kleine aanpassing op uw huidige contract. De overige poliscondities en polisvoorwaarden blijven gelijk aan uw bestaande contract.

Bedrijven schrikken nogal van de hoogte van de premie. Uiteraard liggen de tarieven hoger dan de reguliere tarieven in uw polis. U betaalt het hoge tarief echter alleen over het gedeelte dat tijdelijk aangevuld wordt.
Het is zeker de moeite waard om per geval te laten berekenen wat de aanvullende dekking u zou kosten. Deze kosten kunt u afzetten tegen uw marge, om zeker te stellen dat uw zakelijke transactie winstgevend blijft.

Bijkopen kan ook bij een nullimiet. Een voorbeeld.
Stel, u heeft een nullimiet ontvangen en na onderzoek door uw gespecialiseerde broker kan er nog steeds geen limiet worden verstrekt. U bent in gesprek met uw klant, maar deze wil niet vooruitbetalen. Ook een bankgarantie lukt niet. 

 
Op krediet leveren wilt u niet, want dan ligt het betalingsrisico geheel bij u. Maar u wilt deze order wel graag sluiten, omdat het kan leiden tot meer business, dus meer omzet, bij deze klant. 
 
Met het nieuwe product van de verzekeraar koopt u dekking bij. Bij een nullimiet kunt u maximaal € 50.000 bijkopen voor een periode van 3 maanden of langer. De kosten voor dit risico bedragen in dit voorbeeld eenmalig € 500*.

U stemt dit af met uw klant, die bereid is deze kosten te betalen als er maar op open krediet zaken gedaan kan worden. Kortom: een succesvolle deal met zekerheid voor u!

Zelfs een verdubbeling van bestaande kredietlimiet is mogelijk. Dat werkt zo:
Stel, u heeft een klant die regelmatig bij u afneemt en maximaal € 500.000 kan uitstaan. Deze klant neemt eenmalig dubbel af, waardoor u een hogere limiet nodig heeft. Een verhoging van de limiet is niet mogelijk en na onderzoek door uw gespecialiseerde broker kan er nog steeds geen tijdelijke verdubbeling worden verstrekt. 
 
U heeft voor 3 maanden een dubbele limiet nodig van € 1.000.000. Deze aanvullende dekking koopt u bij. De kosten voor dekking voor 3 maanden zijn € 2.500*. Met uw klant komt u overeen dat hij een deel van deze kosten voor zijn rekening neemt. De klant heeft  belang bij een tijdige levering van extra materiaal en is bereid daarvoor een opslag te betalen. Zelf bent u content met de extra omzet en bereid een opslag te betalen.

Meer informatie?
Laat u eens nader informeren over dit product. Vooral wanneer u tijdelijk een verhoogd uitstaand saldo heeft en deze piek wilt afdekken (en dit niet lukt door middel van een tijdelijke limietverhoging) is dit zeker aan te raden. Vraag ons gerust om aanvullende informatie.

*de exacte kosten verschillen per verzekeraar

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down