Nederlandse export: trends en ontwikkelingen [2013]
5 juni 2013 
in Export

Nederlandse export: trends en ontwikkelingen [2013]

Jaarlijks publiceren kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex het rapport Trends in Export. Hierin staan de belangrijkste trends, ontwikkelingen en verwachtingen van 4.000 Nederlandse exporteurs.

Onlangs kwam de editie 2013 van Trends in Export uit. In dit artikel wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke bevindingen uit dit rapport.

Exportomzet

Laten we om te beginnen eens kijken naar de omzet die bedrijven behalen met export. Het blijkt dat er in 2012 meer sprake is van stijging dan daling in de exportomzet. 51 procent van de ondervraagde ondernemingen kende in 2012 namelijk een stijging in de exportomzet. Hiervoor werden verschillende redenen genoemd, waarvan de drie belangrijkste redenen:
1.Uitbreiding met nieuwe exportmarkt(en)
2.Verhoogde verkoopinspanningen
3.Meer orders van klanten

Bij 35% van de ondernemers bleef de exportomzet gelijk en bij 14 procent van de ondervraagden daalde de exportomzet in 2012. Ook voor de daling van de exportomzet werden verschillende redenen genoemd:
1.Gevolgen van de economische recessie
2.Daling omzet op de belangrijkste exportmarkt(en)
3.Toename concurrentie

Groei per branche

Er bestaat een groot verschil in groeipercentages in verschillende branches. De grootste groeipercentages van 2012 werden behaald in de volgende branches:
Consumentenartikelen (+17 procent)
Land- en tuinbouw (+15 procent)
Voeding (+12 procent)

Daarnaast bestaat er een stijgende lijn in de resultaten van exporteurs van bouwproducten. Zij hebben met 10 procent een hogere exportgroei weten te realiseren in 2012 dan verwacht.

Betalingscondities en -risico’s

Als het gaat om betalingen geeft twee derde van de ondernemingen aan dat zij strikter zijn geworden in het hanteren van betalingscondities. Voor het afdekken van betalingsrisico’s hanteren de exporterende bedrijven verschillende instrumenten:
1.Vooruitbetaling (64 procent)
2.Kredietverzekering (41 procent)
3.Letter of credit (32 procent)
4.Eigen voorzieningen (24 procent)
5.Eigendomsvoorbehoud (20 procent)
6.Niet (10 procent)
7.Factoring (3 procent)
8.Anders (6 procent)

Vooruitbetaling blijkt dus het belangrijkste instrument. Opvallend is ook dat dit instrument sterk is toegenomen sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Voor de crisis lag het percentage ondernemingen dat vooruitbetaling gebruikt rond de 50 procent, terwijl dat percentage sinds 2009 steeds boven de 60 procent ligt.

Afname in gebruik van kredietverzekering

Een andere opvallende bevinding is dat er voor het eerst in vier jaar een lichte afname is in het gebruik van een exportkredietverzekering (van 44 naar 41 procent). Hiervoor geven de ondervraagde ondernemingen verschillende redenen.
“De kosten van een kredietverzekering zijn te hoog.”
“Ik heb weinig risicovolle klanten.”
“Ik vind een kredietverzekering te complex en het bezorgt me te veel administratieve rompslomp.”

Op deze laatste bevinding haken wij graag even in. De genoemde redenen horen wij ook vaak voorbij komen en zijn heel begrijpelijk: indien uw exportervaringen goed zijn of wanneer het geld u als ondernemer niet op de rug groeit, zult u liever gaan voor de goedkoopste optie.

Toch heeft een kredietverzekering bewezen vele voordelen te hebben, ook in deze crisistijd. Juist in deze tijd is het namelijk belangrijk om niet voor verrassingen te komen staan, bijvoorbeeld als gevolg van faillissementen of problemen in het land van uw debiteur. U moet er daarom voor zorgen een garantieverklaring zekerheid biedt, zodat u niet achteraf denkt: “had ik maar…”

Wat vindt u van de trends en ontwikkelingen die we in dit artikelen presenteerden? Zitten er verrassingen bij voor u? We horen het graag!

Bron: Trends in Export 2013

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down