Meer liquiditeit uit uw bestaande factoringovereenkomst
3 juni 2014 

Meer liquiditeit uit uw bestaande factoringovereenkomst

Factoring is een vorm van werkkapitaalfinanciering, waarbij u als ondernemer de debiteurenportefeuille verpandt of ‘verkoopt’ aan de factormaatschappij. In ruil daarvoor ontvangt u een bevoorschotting van het uitstaande debiteurensaldo.

Een factoringovereenkomst bestaat in de regel uit een combinatie van bevoorschotting en een verzekering van het kredietrisico op de debiteuren. Desgewenst brengt u ook het debiteurenbeheer bij de factoor onder.

Factoring heeft voor ondernemers veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat u direct beschikt over liquide middelen, meestal de volgende werkdag al. Doordat uw debiteuren van de balans verdwijnen, wordt uw balanstotaal lager en dit kan weer een positieve invloed hebben op uw solvabiliteitspositie. Bovendien beschikt de factormaatschappij vaak over actuele bedrijfsinformatie, ook van uw branche. U kunt  van deze kennis meeprofiteren.

Nadelen zijn er ook. Als minpunt wordt vaak genoemd dat de factormaatschappij direct inzicht krijgt in uw financiële positie. En wanneer u ervoor kiest ook het debiteurenbeheer uit handen te geven, hebben uw klanten niet meer rechtstreeks met u te maken. Dit kan een bezwaar zijn.

Factoring bestaat (vaak) niet zonder verzekeringsdekking. De verzekering van het kredietrisico op de debiteuren wordt ondergebracht bij een aan de factoor verbonden verzekeraar. De bevoorschotting wordt uitbetaald op basis van de dekking die deze verzekeraar afgeeft.

Tot zover de theorie. Dan nu de praktijk.

Het komt nogal eens voor dat de dekking binnen de factoringsovereenkomst tegenvalt. U heeft de factoring (inclusief kredietverzekering) ondergebracht bij de factoor. Prettig, alles in één hand. Maar hier zit gelijk ook het nadeel. U heeft namelijk geen invloed op de keuze van de verzekeraar. Die verzekeraar is echter wél bepalend voor de dekking op uw debiteuren. En daarmee dus ook op het te bevoorschotten bedrag binnen uw overeenkomst.

Als de dekking lager uitvalt, ontvangt u een lagere bevoorschotting. Met als resultaat dat u onvoldoende kunt profiteren van de voordelen van factoring, namelijk direct meer liquiditeit.

U profiteert meer van de voordelen van factoring met een separate kredietverzekering. Hoewel het logisch is om zaken in één hand te houden, is het bij factoring verstandiger de kredietverzekering onder te brengen bij een specialist. Kredietverzekering is geen corebusiness van de factormaatschappij. De factoor heeft niet alle mogelijkheden die u wel realiseert met een separate kredietverzekering.

Met uw gespecialiseerd tussenpersoon kunt u namelijk een overeenkomst op maat afspreken. Bovendien behoudt u de flexibiliteit om invloed uit te blijven oefenen op uw dekking. Samen werkt u daar waar nodig aan de dekking binnen uw overeenkomst. Bijvoorbeeld door in rechtstreeks contact met uw klant een betalingshistorie te overleggen of door (jaar-)cijfers van uw klant te verstrekken aan uw verzekeraar.

Bij limietproblemen zal de gespecialiseerde broker altijd actie ondernemen. In een groot deel van de gevallen wordt de dekking dan alsnog verkregen. Met als resultaat dat u van de factoor een hogere bevoorschotting ontvangt. Kortom; met een separate kredietverzekering verhoogt u uw liquiditeit en houdt u als ondernemer de touwtjes in handen.

Over de schrijver
Henri Kreuger
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down