Maatwerk: wanneer een kredietverzekering met fabricagerisico uitkomst biedt

Maatwerk: wanneer een kredietverzekering met fabricagerisico uitkomst biedt

Een kredietverzekering biedt u bescherming wanneer een klant achteraf niet kan voldoen aan zijn betaalverplichtingen. U heeft dan een product of dienst geleverd, maar daarvoor geen betaling ontvangen.

Wanneer u maatwerk verricht voor een klant loopt u echter ook al risico voordat u de levering van het product of voltooiing van de dienstverlening doet. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht of speciale goederen gefabriceerd, voordat u daadwerkelijk een bewerkt product kunt leveren. Het kan voorkomen dat de klant in deze periode failliet gaat. Deze periode tussen de orderacceptatie en de levering of voltooiing van de dienstverlening wordt daarom het voorrisico of fabricagerisico genoemd.

Kredietverzekering met of zonder fabricagerisico

Een kredietverzekering zonder fabricagerisico biedt u geen dekking in zo’n geval. Ook als u wél een kredietverzekering met opname van het voorrisico heeft, moet u zich nog steeds goed verdiepen in de spelregels. In dit artikel gaan we, aan de hand van een voorbeeld, nader in op het fabricagerisico en op de voorwaarden die een kredietverzekering hieraan stelt.

Voorbeeld

Stel: u heeft onlangs uw polis met 24 maanden verlengd. U krijgt een mooie order voor het maken van 4 speciale machines voor klant X. De uitvoeringstermijn voor het fabricagerisico bedraagt 12 maanden. Deze tijd heeft u ook nodig, want de voorbereiding voor zo’n speciale machine vergt veel tijd. U ontvangt de getekende order op 1 februari en gaat meteen aan de slag om de materialen in te kopen. U begint zo snel mogelijk met de productie van het halffabricaat. In mei heeft u alle benodigde materialen ontvangen en de productie verloopt voorspoedig. In augustus gebeurt er iets wat u niet voor mogelijk had gehouden: uw klant X gaat failliet.

De ingekochte materialen kunnen niet meer retour naar de fabrikant en het grootste gedeelte is al verwerkt in de machines. Deze machines zijn nog niet gereed. Maar u heeft wel veel kosten voor materialen en aan manuren gemaakt. U klopt dus aan bij de kredietverzekering en dient de originele getekende opdracht in met de specificaties van alle gemaakte kosten. U geeft tevens aan dat deze onderdelen en machines niet elders verkoopbaar zijn.

Claim afgewezen

Tot uw grote schrik wordt uw claim afgewezen. In de clausule met betrekking tot fabricagerisico van uw polis had u wel iets gezien over de uitvoeringstermijn en de gemaakte kosten, maar niet dat er sprake was van een verkorte termijn fabricagerisico, namelijk een verkorte claimperiode.

De gemaakte kosten had u nog niet doorgefactureerd, terwijl in de kleine letters van de nieuwe polis stond dat u dat binnen een aantal maanden wél had moeten doen. Een oplettende specialist had deze schade voor u kunnen voorkomen, door u te wijzen op deze kleine maar belangrijke aanpassing in de nieuwe polis.

De kleine lettertjes

Deze verkorte claimperiode is niet bij alle verzekeraars het geval, maar geeft wel aan dat het belangrijk is om goed op de hoogte te zijn van alle voorwaarden. Laat u dus goed informeren over de voor- en nadelen voor uw eigen organisatie. Indien u niet volgens de polisvoorwaarden werkt, zijn de risico’s voor u. U blijft dan zitten met onverkochte materialen en/of producten en met de gemaakte manuren. Informeer op uw beurt ook uw verzekeraar op tijd en volledig over uw situatie.

Voorkeurspositie

Wanneer u goed op de hoogte bent van alle voorwaarden biedt het meeverzekeren van het fabricagerisico, naast goede bescherming, ook een ander voordeel. Bij het intrekken van de limiet belandt u namelijk in een voorkeurspositie. De limiet voor uw specifieke contract zal meestal langer gehandhaafd blijven dan voor anderen die dit risico niet hebben meeverzekerd. Treed echter wel altijd in overleg met uw verzekeraar bij een limietverlaging/intrekking.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down