Heeft u een order met veel maatwerk? Let op dit onbekende risico!
8 november 2010 

Heeft u een order met veel maatwerk? Let op dit onbekende risico!

Over hoe u maatwerkorders kunt verzekeren

Streeft u naar een hoge klanttevredenheid middels maatwerk? Streef dan ook naar risicobeperking voor uzelf.

Stel, u krijgt een opdracht van een grote klant voor het maken van bedrukte tassen voorzien van de naam en het logo van uw klant. Deze tassen kunnen vanzelfsprekend alleen worden afgenomen door de klant – laten we hem Xiano noemen. U ontvangt de getekende order en gaat materialen inkopen, mensen inplannen, de machine afstellen voor de klus. Voordat u daadwerkelijk met de productie begint, heeft u al een heel voortraject doorlopen, mét bijbehorende risico’s: het voorrisicotraject*.

Wat gebeurt er als er problemen ontstaan?

Wat gebeurt er als Xiano failliet gaat voordat u de order heeft uitgeleverd en gefactureerd? En wat als Xiano in betalingsproblemen komt? Bij een kredietverzekering zonder voorrisico heeft u daarvoor geen dekking; in zo’n geval is het uw verlies. Maar: als u wél een kredietverzekering met opname van het voorrisico heeft, moet u zich nog steeds goed verdiepen in de spelregels.

Stel dat u onlangs uw polis met 24 maanden heeft verlengd. Ook nu krijgt u een mooie order: ditmaal voor het maken van 4 speciale machines voor klant Yaser. De uitvoeringstermijn voor het voorrisico bedraagt 12 maanden. Deze tijd heeft u ook nodig, want de voorbereiding voor zo’n speciale machine vergt veel tijd. U ontvangt de getekende order op 1 februari en gaat meteen aan de slag om de materialen in te kopen. U begint zo snel mogelijk met de productie van het halffabricaat. In mei heeft u alle benodigde materialen ontvangen en de productie verloopt voorspoedig. In augustus gebeurt er iets wat u niet voor mogelijk had gehouden: uw klant Yaser… gaat failliet.

De ingekochte materialen kunnen niet meer retour naar de fabrikant en het grootste gedeelte is al verwerkt in de machines. Deze machines zijn nog niet gereed. Maar u heeft wel veel kosten voor materialen en aan manuren gemaakt. U klopt dus aan bij de kredietverzekering en dient de originele getekende opdracht in met de specificaties van alle gemaakte kosten. U geeft tevens aan dat deze onderdelen en machines niet elders verkoopbaar zijn.

Uw claim wordt afgewezen.

In de clausule met betrekking tot voorrisico van uw polis had u wel iets gezien over de uitvoeringstermijn en de gemaakte kosten, maar niet dat er sprake was van een verkorte termijn voorrisico: een verkorte claimperiode. Niemand had dit opgepikt. De gemaakte kosten had u nog niet doorgefactureerd. En in de kleine letters van de nieuwe polis stond dat u dat binnen een aantal maanden wél had moeten doen.

Een oplettende specialist had deze schade voor u kunnen voorkomen, door u te wijzen op deze kleine maar belangrijke aanpassing in de nieuwe polis. Het was zelfs mogelijk geweest om de voorrisicotermijn ongewijzigd te laten. De verkorte claimperiode is bovendien niet bij alle verzekeraars het geval.

Laat u dus goed informeren over de voor- en nadelen voor uw eigen organisatie. Indien u niet volgens de polisvoorwaarden werkt, zijn de risico’s voor u en blijft u zitten met onverkochte materialen en/of producten en met de gemaakte manuren. Informeer op úw beurt uw verzekeraar ook op tijd en volledig.

Een extra voordeel van het meeverzekeren van voorrisico is, dat bij het intrekken van de limiet u een voorkeurspositie heeft. De limiet voor uw specifieke contract zal meestal langer gehandhaafd blijven dan voor anderen, die dit risico niet hebben meeverzekerd. Bovendien heeft u recht op een uitkering bij schade… als u voldoet aan de voorwaarden.

– – – – – – – – – – – – –
* Zo noemen wij het, in deze column: voorrisico. Er zijn overigens veel andere termen voor (bijna) hetzelfde: fabricagerisico, fabricatierisico, langste uitvoeringstermijn, maximale uitvoeringstermijn, contractrisico, resiliatie…

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down