Hoe kunt u exportrisico’s beperken?
4 april 2014 
in Export

Hoe kunt u exportrisico’s beperken?

Exporteren verloopt natuurlijk niet altijd zonder risico’s. Vanwege de afstand en vreemde omgeving is het voor u als ondernemer lastig te beoordelen hoe de kredietwaardigheid en reputatie van de importeur is. U heeft minder grip op het betaalgedrag van uw klant. Maar hoe voorkomt u dat u te maken heeft met een importeur die laat betaalt, niet betaalt of simpelweg fraudeert?

Er zijn verschillende manieren om de exportrisico’s te beperken of af te dekken. Het is bijvoorbeeld verstandig om internationaal een zo divers mogelijk klantenbestand na te streven, zodat u het totale landenrisico spreidt. Dit is vaak echter alleen aan de orde bij grote bedrijven. Ook voor MKB’s zijn er andere mogelijkheden om exportrisico’s te minimaliseren. Hieronder hebben we belangrijke exportrisico’s op een rijtje gezet, met daarbij mogelijkheden om de betreffende risico’s af te dekken.

1.    Debiteurenrisico afdekken

Het debiteurenrisico is het risico dat een importeur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. U kunt dit risico op verschillende manieren afdekken:

  • Vooruitbetaling: de importeur doet een vooruitbetaling, waarmee hij laat zien dat hij serieus zaken wil doen.
  • Bankgarantie: hiermee garandeert de bank van de importeur het bedrag aan u te betalen waarop u aanspraak maakt.
  • Het aanvragen van een documentair krediet, ofwel ‘letter of credit’: hierbij verplicht de bank van de importeur zich om een bepaald bedrag aan u als exporteur te betalen. Dit bedrag wordt door de bank onder bepaalde voorwaarden uitbetaald.
  • Kredietverzekering: deze verzekering dekt het betalingsrisico op de importeur.

2.    Landen- en politiekrisico afdekken

Het landen- en politiekrisico is het risico waarbij de importeur niet in staat is aan zijn kredietverplichtingen te voldoen, vanwege politieke, sociale of economische gebeurtenissen in het land waarin hij woont of bij de bank waar hij bankiert. Ook bij dit risico zijn enkele afdekkingsmogelijkheden:

  • Diversificatie van internationale afzetmarkten: zoals genoemd is dit vooral voor grote bedrijven aantrekkelijk.
  • Afdekken van het landenrisico: onder de gedekte schadeoorzaken vallen bijvoorbeeld ook oorlogen en natuurrampen.

3.    Valutarisico afdekken

Het valutarisico is het risico dat de winst van uw onderneming beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Er zijn verschillende manieren om dit risico te beperken:

  • Valutaclausule: door vooraf een valutaclausule af te spreken, kunnen wisselkoers-schommelingen bij betaling in vreemde valuta achteraf verrekend worden. Zo komen beide partijen niet voor verrassingen te staan.
  • Termijntransacties: aangezien afnemers niet altijd bereid zijn het valutarisico op zich te nemen, kunt u kiezen voor termijnbetalingen, waarbij u het valutarisico spreidt.
  • Valutaopties: het is mogelijk om een aankoopkoers, verkoopkoers of een bescherming tegen nadelige wisselkoerswijziging voor een bepaalde periode vast te leggen. U dekt hierbij uw risico af, maar profiteert wel mee bij een gunstige koersontwikkeling.

Er zijn dus verschillende manieren waarop u internationale betalingsrisico’s kunt beperken of afdekken. Hiermee blijft internationaal zaken doen aantrekkelijk.

Heeft u zelf nog aanvullende ideeën over afdekkingsmogelijkheden? Voelt u zich vrij om deze met ons te delen.

Over de schrijver
F.
Door

F.

op 28 September 2016

Vooruitbetaling kan helaas niet in al landen. Je hebt te maken met de douane, vrijmaken met valuta. Letter of credit en credoc zijn 2 ideal manieren maar wel kostbaar. Ander oplossing is goederen sturen met eigen transporteur. Als de goederen aankomen dan vrijmaken van betaling tegen document.Soort cash against document maar zonder bank.

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down