Kredietverzekering biedt zekerheid in onzekere tijden
28 november 2013 

Kredietverzekering biedt zekerheid in onzekere tijden

U krijgt als ondernemer met allerlei risico’s te maken. Niet-betalende klanten en faillissementen vormen altijd een reële bedreiging. En door wereldwijde instabiliteit kunnen economische vooruitzichten snel veranderen.

Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid en werkt bovendien preventief.

Toch zijn er nog veel vooroordelen over krediet verzekeren. De vooroordelen ‘krediet verzekeren is duur’ en ‘ze verzekeren alleen mijn goede debiteuren’ en ‘als het dan eens regent wordt de paraplu ingetrokken’ zijn veelgehoord. Daar komt bij dat er in de laatste crisisperiode een aantal zaken zijn mis gegaan. Verzekeraars hebben echter geleerd van hun fouten en hun beleid sindsdien flink aangepast.

Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd. De tarieven zijn flink verlaagd en de verzekeraars leveren meer maatwerk en communiceren beter. Voor een kredietverzekering betaalt u een promillage van de verzekerbare omzet plus limietenkosten per jaar per afnemer. De tarieven zijn op dit moment laag te noemen. Ook hebben kredietverzekeraars hun systemen en communicatie intussen aangepast. U wordt tegenwoordig een stuk beter, eerder en pro-actiever geïnformeerd over limieten. En verzekeraars bieden meer maatwerk.

Een kredietverzekering werkt voor zowel management, verkoop als de debiteurenadministratie van uw organisatie. Zo kan uw afdeling verkoop online, in de database van de verzekeraar, elke prospect checken op kredietwaardigheid. U kunt sales optimaal inzetten en u heeft direct een duidelijk onderscheid in goede en minder goede debiteuren. Bovendien gebruikt u in voorkomende gevallen de naam van de verzekeraar in plaats van zelf “nee” te moeten zeggen tegen de klant.

Voor uw dagelijks debiteurenbeheer beschikt u altijd over up-to-date financiële informatie van debiteuren. Bovendien wordt dit voortdurend gemonitord. In sommige gevallen kunt u uw kredietverzekering als pressiemiddel inzetten om tijdige betaling af te dwingen.

Dankzij de polisregels en beperkte werkzaamheden die verricht moeten worden, ontstaat een efficiënter debiteurenbeheer. De regels zijn goed in te passen in uw dagelijkse administratie. Vaak wordt dit trouwens begeleid door de verzekeraar of uw broker.

Met de rapportages, geschikt voor management tot administratie, krijgt u inzicht in limietbeoordeling en financiële ontwikkelingen per debiteur. Met deze rapportages analyseert u uw debiteurenportefeuille (zowel kwalitatief als kwantitatief). Dit kan openingen bieden voor (meer) dekking.

Krijgt u te maken met onbetaalde facturen, dan gaat uw verzekeraar verder met de inning van uw verzekerde vordering. De incassokosten zijn bovendien grotendeels meeverzekerd.

Andere pluspunten van een kredietverzekering voor uw organisatie:

  • Door verkorting van de openstaande posten verhoogt u uw werkkapitaal
  • U krijgt zekerheid voor financiering en korting op uw rentepercentage
  • Er zijn mogelijkheden voor omzetexpansie met behulp van de kredietverzekering
  • U kunt landen-, fabricage- en orderrisico’s meeverzekeren
  • U blijft de concurrentie voor door (meer) op open krediet te leveren
  • Bij faillissement en surseance van betaling krijgt u direct uitbetaald

Een kredietverzekering draagt bij aan de continuïteit van uw onderneming. Ook (en vooral!) in onzekere tijden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down