Kredietverzekering: de belangrijkste termen op een rijtje

Kredietverzekering: de belangrijkste termen op een rijtje

Kredietverzekeraars spelen steeds beter in op vragen uit de markt. Waar ze vroeger hun verzekerden alleen informeerden bij slecht nieuws, gaan ze nu steeds verder in het verstrekken van waardevolle informatie aan hun klanten.

Kredietverzekeraars worden dus steeds pro-actiever. Ze geven u bijvoorbeeld een seintje als er na negatief advies bij een van uw klanten weer kredietmogelijkheden ontstaan. Of u kunt met een speciaal ratingsysteem de financiële positie van uw zakenrelaties scherp in de gaten houden, zodat u uw debiteurenbeheer daarop kunt aanpassen. Niet alleen verzekeraars zelf verstrekken meer en uitgebreidere informatie, u kunt ook bij andere partijen terecht.

Het overzicht kwijt

Het is natuurlijk goed dat de verzekeraars meer en meer een pro-actieve houding aannemen. Er zit echter ook een valkuil aan. Verschillende kredietverzekeraars en financiële dienstverleners hanteren namelijk verschillende beoordelingen en termen. De vele termen zijn vaak al lastig en wanneer er tussen verzekeraars ook nog eens verschillen in gebruik en betekenis bestaan, is het heel waarschijnlijk dat u het overzicht kwijt bent.

Om wat meer duidelijkheid te verschaffen, geven we hier een korte toelichting op negen veelgebruikte termen binnen de wereld van kredietverzekeringen en financiële dienstverlening.

1.    Kredietlimiet

Het maximum bedrag waarover uw verzekeraar dekking biedt.

2.    Topliner limiet

Bij een nullimiet (langer dan 6 maanden geleden verstrekt) kunt u maximaal €200.000,- bijkopen voor een periode van 30 tot 90 dagen. Voor aanvullende dekking kunt u tot €5 miljoen bijkopen voor een periode van 30 tot 90 dagen. Bijkopen is niet afhankelijk van bestaande limiet.  

3.    CAP-limiet

Bij een nullimiet (langer dan 6 maanden geleden verstrekt) kunt u maximaal €50.000,- bijkopen voor een periode van minimaal 3 maanden. Kosten zijn 4% over de hoogte van de CAP-limiet per jaar. Voor aanvullende dekking kunt u in aanmerking komen voor maximaal een verdubbeling van de (bestaande) limiet (maximale aanvullende dekking van € 1 miljoen) voor een periode van minimaal 3 maanden.

4.    Toetsing

Snelle toets voor lagere limietbehoefte, tegen lager tarief.

5.    Buyerrating

Kredietadvies naast (bestaande) kredietlimiet, met een rating in cijfers van 0 tot 100. Hierbij is 0 excellent en 100 failliet.

6.    @-Rating:

Een kredietwaardigheidscheck zonder dekking, in de vorm van @’s. Het aantal @’s is bepalend voor de hoogte van de kredietwaardigheid.

7.    Eurogate Risk

Een normering die aangeeft hoe groot de kans is dat een debiteur niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

8.    Blinde dekking / aanvangsdekking

Het vertrouwen bij een eerste levering, waarbij u bijna “blind op de blauwe ogen” vertrouwd op uw klant. Met deze dekking opgenomen in de polis kan men zaken doen met een debiteur tot €3000,- zonder de beschikking te hebben over zelfbeoordeling, limiet of toetsing. Het dekkingspercentage beperkt zich tot 50 % in plaats van het normaal gedekte percentage dat opgenomen is. Wordt veelal gebruikt als opstap om te komen tot zelfbeoordeling.

9.    Zelfbeoordeling

Op basis van goed betaalgedrag of een positief goedgekeurd informatierapport mag u soms de limiethoogte zelf beoordelen, onder bepaalde voorwaarden.
Met veel van de nieuwe, betere en soms pro-actief verstrekte informatie worden uw risico’s beter beheersbaar. Mits u een goede toelichting heeft op al die informatie. Hopelijk kunt u met deze uitleg op de veelgebruikte termen wat beter uit de voeten. Schakel anders altijd een tussenpersoon of specialist in om u te helpen en adviseren.

Heeft u wel eens te maken gehad met misverstanden doordat u een term of beoordeling niet begreep? Of mist u nog uitleg van bepaalde termen? We horen het graag.

Over de schrijver
Creditpay
Door

Creditpay

op 24 September 2018

Tһis is a vеry good tip especiаlly to those new to tһe blogosphere. Brief bսt νery precise infօ… Many thanks for sharing this one. A must read article!

Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down