arrow_drop_up arrow_drop_down
Zijn incassokosten meeverzekerd? Laat u altijd informeren!

Zijn incassokosten meeverzekerd? Laat u altijd informeren!

Veel bedrijven hebben moeite om hun rekeningen op tijd te betalen. Het aantal incassozaken is daarin een belangrijke graadmeter. Incassozaken zijn nooit leuk en in sommige situaties veroorzaken ze extra pijn.

Die pijn zit bijvoorbeeld in de incassokosten.

Ondernemers maken de nodige kosten wanneer debiteuren niet of niet tijdig voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Maar hoe zit het met de verzekering van deze kosten? En bestaan hierin ook internationale verschillen? In dit artikel ontvangt u tips hoe u hiermee het beste om kunt gaan.

Incasso kosten worden bepaald tijdens het afsluiten/verlengen van de Kredietverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering zijn pijnlijke incassozaken waarschijnlijk het laatste waar u aan denkt. U bent op zo’n moment vooral bezig met de hoogte van de premie en de dekking op uw klantenbestand.

Het is echter belangrijk om bij het afsluiten of prolongeren van een polis de mogelijkheden en onmogelijkheden van incasso’s mee te nemen in uw afwegingen. Want er zijn zeker mogelijkheden, maar ook beperkingen.

Het indienen van incasso’s en claimen van de kosten

Veel verzekerden zijn volgens hun polisvoorwaarden verplicht om de vorderingen via hun verzekeraar in te dienen. Incassokosten zijn, bij het naleven van de polisvoorwaarden, meeverzekerd op de polis. Bij het indienen van de incasso kunt u in verschillende situaties belanden:

  1. De debiteur betaalt gewoon uw vordering inclusief de incassokosten, of de vordering wordt uitgekeerd door de verzekeraar volgens de afgesproken voorwaarden. In zo’n geval is er geen vuiltje aan de lucht.
  2. Niet alle verzekeraars beoordelen bij de opstart van een (buitenlandse) incasso of uw vordering daadwerkelijk is gedekt. In het buitenland zijn incassokosten niet automatisch voor rekening van de debiteur. Ernstige pijn ontstaat als een vordering van stel €100.000 met tussen de 12 en 25% incassokosten (variërend per land) opeens niet gedekt blijkt, terwijl het incassotraject reeds is opgestart. Dan moet u als ondernemer dus de incassokosten ophoesten: zelfs als de debiteur betaalt, verliest u.

In het laatste geval zijn ondernemers ontevreden: “Twee briefjes en een telefoontje, en daar moet ik dan zoveel voor betalen.”

En dat terwijl u misschien helemaal geen dekking heeft, maar al wél een incassoprocedure heeft opgestart, omdat u de dekking op de hoofdsom niet in gevaar wilde brengen.

Dat is pijnlijk, maar het ligt niet altijd zo simpel. Een verzekeraar doet wel degelijk méér dan het schrijven van twee briefjes en het plegen van één telefoontje. Alleen, in zo’n pijnlijk geval, even niet voor u.

Wereldwijde dekking

Wereldwijde dekking betekent dat het soms voor de incasso-organisatie van de verzekeraar behoorlijk mis kan gaan. Daar heeft u, als exporterend ondernemer, geen boodschap aan, tenzij het over uw hachje gaat. In polisvoorwaarden wordt vaak niet voldoende melding gemaakt wat betreft de incasso-kosten. Er zijn verschillende mogelijkheden bij wereldwijde dekking:

  1. Soms mogen incasso’s ook via een ander kanaal worden ingediend. Dan kunt u zelf nadrukkelijk onderhandelen of u de twee brieven en het telefoontje voldoende vindt. En soms is het zo dat uw Eigen Risico geheel buiten beschouwing blijft. Met andere woorden: uw belangen en die van de verzekeraar komen niet overeen.
  2. Soms heeft u de keuze voor gedeelde incassolasten met uw verzekeraar. In zo’n geval kiest u samen voor het te bewandelen incassotraject. Pay, no pay en gedeeltelijke pay pakken bij een gedekte vordering qua kosten compleet anders uit dan bij een niet-gedekte vordering. Die kosten kunnen lager of hoger uitpakken naar gelang bijvoorbeeld uw incasso-organisatie een vestiging heeft in het land van de debiteur of gebruik maakt van lokale advocaten, tegen een uurtarief dat ongeacht het resultaat, aan de incasso-organisatie wordt doorberekend.

Moraal van het verhaal: laat u vooraf altijd goed informeren over de incassokosten wanneer u een kredietverzekering verlengt danwel afsluit of een incassotraject opstart. Hierdoor komt u niet onverwachts voor pijnlijke situaties te staan.

Meer informatie over incasso’s

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies