Gespecialiseerd vertrouwenspersoon op uw kredietverzekering?
21 maart 2011 

Gespecialiseerd vertrouwenspersoon op uw kredietverzekering?

Hoe u als ondernemer de negatieve dynamiek beter kunt omzeilen

Ondernemen is altijd een dynamische bezigheid geweest. En dat is na de financiële crisis zeker niet veranderd. Iemand is de ene dag een goede debiteur, de andere dag in ernstige financiële problemen en neemt de derde dag opeens de telefoon niet meer op: failliet. Vandaar ook dat uw kredietverzekering zo’n dynamische verzekering is. Waar u uw brand- of opstalverzekering lekker in de kluis legt om die er – hopelijk – nooit meer uit te halen, ligt een kredietverzekering zelden tot nooit stof te vangen.

In dit artikel leest u over de rol die tussenpersonen hierin spelen.

Limieten aanvragen, limieten die worden verlaagd of ingetrokken, gewijzigde betalingscondities, aanmaningen, betalingsregelingen, incasso’s die u over wilt dragen, nieuwe landen die in de polis moeten worden opgenomen, politieke risico’s die zich plots voordoen… ja, buitengewoon dynamisch allemaal. Vaart u daar wel bij, en pluist u met plezier alle mogelijke valkuilen en spelregels uit? Of kunt u in al die dynamiek wel een vraagbaak gebruiken?

In dat laatste geval treft u het.

Immers: u kunt vertrouwen op een in kredietverzekering gespecialiseerd en onafhankelijk tussenpersoon. Dat kost u niets extra en kan u flink wat negatieve dynamiek besparen. Ondernemer X wist dat niet, en juist híj had wel een specialist kunnen gebruiken: zijn dekking van 90% kostte hem zijns inziens veel te veel geld. De crisis liet ook zijn bedrijfstak niet onaangeroerd. Na enig nadenken besloot hij tot bezuinigen: hij bracht zijn premie terug door het dekkingspercentage te verlagen naar 70.

Maar het kan ook anders.

Meneer X had onderwijl een limiet van € 1.000.000,-  lopen. Voelt u ‘m al?  Die debiteur leek een goede debiteur, maar kwam van de ene op de andere dag in financieel zwaar weer en nam de telefoon niet meer op: failliet. Het eigen risico voor ondernemer X was fors, nl € 300.000,- (immers 70% van € 1.000.000,- was maar verzekerd). En dat voor een bezuiniging van € 10.000 aan premie. De (niet?-)gespecialiseerde tussenpersoon had hem er fijntjes – en van tevoren! – op kunnen wijzen dat het eigen risico in de oorspronkelijke situatie, dus voor de ‘bezuinigingsmaatregel’, wel € 200.000,- minder was geweest…

Het voordeel van de juiste tussenpersoon

Een gespecialiseerd tussenpersoon kent de markt én de mensen die het verschil kunnen maken ten gunste van de verzekerde. Zo ondervonden ondernemers mevrouw Y en meneer Z recentelijk. Hun claim werd afgewezen, maar in geval van mevrouw Y ging een tussenpersoon grondig de afwijzingsargumenten na, en kwam het via de kleine lettertjes alsnog tot een toewijzing. In het geval van meneer Z kon de verzekeraar – met enig aandringen van de tussenpersoon – worden bewogen tot een coulance-uitkering van 50%.

Zijn het dan helden, die tussenpersonen? Nee. Het zijn mensen met een sterk netwerk, dat heel goed voor u kan werken. Mensen die er alles aan doen om kredietlimietperikelen te beperken. Die in de wirwar van procedures, kanalen en voorwaarden hun weg weten te vinden. Ze kunnen meekijken bij het invullen van schade-aangifte, zodat uw uitkering wordt bespoedigd. Ze kunnen adviseren in internationale incasso’s, bij ongedekte of niet-kredietverzekerde vorderingen… en nog wel meer. Een extra paar – onafhankelijke – ogen kan een groot verschil maken bij alle papierwerk dat van u als ondernemer wordt verwacht.

Waar moet u op letten?

Meestal is een kredietverzekering een nicheproduct voor veel verzekeringsadviseurs. Check dus wel of uw onafhankelijk adviseur wel gepokt en gemazeld is in kredietverzekeringen.

Heeft u een ‘toevalspolis’ omdat uw tussenpersoon eigenlijk meer verstand heeft van andere verzekeringen, maar op uw verzoek de kredietverzekering heeft toegevoegd aan zijn dienstenpakket? Dan klinkt dat mooi; “alles-in-één”. Maar misschien is deze constructie wel net even te stoffig voor de dynamische wereld waarin uw organisatie opereert.

Wilt u weten waar u aan toe bent? We vertellen u graag hoe wij werken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down