Geschillen en de kredietverzekering
5 augustus 2011 

Geschillen en de kredietverzekering

Bij het zakendoen met uw afnemer kan het gebeuren dat dingen niet lopen zoals verwacht. Daarom is het van belang dat u in uw leveringsvoorwaarden ook noemt in welk land bij welke rechtbank eventuele geschillen aanhangig worden gemaakt. Of u komt onderling overeen dat de zaak wordt beslecht door een arbiter (van een branche-organisatie).

We praten over een geschil wanneer een afnemer zijn rekening niet betaalt omdat hij bijv. rode sweaters heeft ontvangen in plaats van de bestelde groene. Normaal gesproken zult u in onderling overleg met de debiteur een oplossing vinden. Het beste is altijd om de zaak in der minne te schikken.

Heeft dit geen resultaat dan zult u uw toevlucht willen nemen tot een arbiter of de rechter om uw vordering erkend te krijgen. Helaas is het zo dat er sprake is van een geschil op het moment dat debiteur zegt dat het een geschil is. Hier geldt het bekende adagium: ‘wie eist, bewijst …’ U zult dus moeten bewijzen dat uw vordering terecht is.

Hoe gaat de kredietverzekering om met geschillen?

De kredietverzekering dekt het insolventierisico, m.a.w. het betalingsrisico op debiteuren die niet kunnen betalen en niet debiteuren die niet willen betalen. U kunt hierbij denken aan een faillissement, surséance of gelijksoortige situaties in het buitenland als Chapter 11 (USA) of redressement judiciair (Frankrijk).

Op het moment dat een factuur wordt betwist, wordt uw recht op een eventuele schade-uitkering door de verzekeraar opgeschort totdat het geschil is opgelost en uw vordering is erkend. Mocht daarna alsnog debiteur failliet gaan en heeft het incassotraject geen positief gevolg gehad, dan heeft u recht op een schade-uitkering. Er is immers sprake van een erkende vordering en een non-betaling als gevolg van insolventie.

Mocht de betwiste factuur gevolgd worden door facturen die wel worden betaald dan is dit eigenlijk al een teken dat het gaat om een debiteur die wel kan maar niet wil betalen. Immers, het is alleen die ene factuur die niet wordt betaald. Minnelijke schikking is dan de beste oplossing: uiteindelijk gaat het om uw commerciële relatie op de lange termijn.

Is de kredietverzekering dan helemaal geen steun bij geschilsituaties? Het komt ook voor dat een debiteur die slecht bij kas zit een ‘geschil’ opwerpt om aan zijn betalingsverplichting te ontkomen, m.a.w. hij chicaneert. Vanwege zijn betalingsproblemen is het aannemelijk dat hij ‘geschillen’ opwerpt bij meerdere leveranciers.

Als deze leveranciers ook een kredietverzekering hebben, dan is de kans groot dat de verzekeraar hier pro-actief kan optreden. Het is dan duidelijk dat het eerder gaat om een debiteur die niet kan betalen dan een debiteur die niet wil betalen.

Immers, één geschil bij één leverancier is plausibel. Maar meerdere geschillen bij meerdere leveranciers tegelijkertijd zijn dat niet. Het kan gebeuren dat de verzekeraar na uw melding en die van andere leveranciers zal vragen om hem onmiddellijk het incasso over te dragen.

Door bundeling van de vorderingen van verschillende leveranciers staat hij veel sterker en zal de reden van insolventie veel sneller naar boven komen en kunnen de ‘geschillen’ veel makkelijker worden weerlegd. Dit is ook de reden waarom het van belang is om een non-betaling wegens geschil altijd te melden bij de verzekeraar.

En hoe zit het met incassoprocedures?

Bij een incassoprocedure in een geschil kunt u het beste gebruik maken van experts: een arbiter, een advocaat van uw branche-organisatie of uw huisadvocaat. In ieder geval iemand die thuis is in uw specifieke branche en goederen/diensten. Incasso laten voeren door de verzekeraar leidt alleen maar tot vertraging aangezien hij als postbus zal fungeren tussen de twee partijen zonder enige specialistische kennis en zonder toegevoegde waarde. In zo’n procedure valt te verwachten dat er nogal wat correspondentie zal moeten worden gevoerd.

Overigens staat het hele probleem van de geschilsituaties los van de kredietverzekering: zonder de verzekering krijgt u er ook mee te maken en zult u ook het traject van het erkend krijgen van de vordering moeten doorlopen. Alleen in het geval van sommige debiteuren zult u de pro-actieve signaalfunctie van de verzekeraar moeten ontberen.

En u: wat zijn uw ervaringen met geschillen?

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down