arrow_drop_up arrow_drop_down
Garantieverklaring: ga voor echte zekerheid
27 december 2012 

Garantieverklaring: ga voor echte zekerheid

Het voelt waarschijnlijk veilig en vertrouwd wanneer u over een garantieverklaring beschikt. Het wordt over het algemeen beschouwd als een extra zekerheid naast de kredietverzekering. U wilt natuurlijk zoveel mogelijk onzekerheid wegnemen ten aanzien van wanbetalers.

Met behulp van een garantieverklaring staat de moedermaatschappij of derde partij garant voor eventuele schulden van de debiteur. Wanneer u geen geld ontvangt van de debiteur, zorgt uw garant ervoor dat u uw geld krijgt.Haken en ogen bij een garantieverklaring

Een garantieverklaring blijkt in sommige gevallen ingrijpend tegen te vallen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Op het eerste gezicht lijkt het een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen, maar helaas wordt die zekerheid niet altijd geboden.

Want wat gebeurt er als de kredietwaardigheid van uw garant niet grondig onderzocht is? En bent u zich ervan bewust dat u zelf verantwoordelijk bent voor het opstellen van een garantieverklaring? U draagt verantwoordelijkheid voor zowel de rechtsgeldigheid als de uitwinbaarheid. Voor deze zaken kunt u dus niet terugvallen op de verzekeraar.

Bovendien kan een kredietlimiet met een separate garantieverklaring (een die niet bij de verzekeraar bekend is) tot vervelende verrassingen leiden. Het is belangrijk dat er een koppeling wordt gemaakt tussen een kredietlimiet en garantieverklaring en dat deze bekend is bij de verzekeraar. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de kredietverzekeraar, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de garant, op basis van een garantieverklaring een hogere limiet af kan geven. Als uit onderzoek van de kredietverzekeraar blijkt dat de garant kredietwaardig is, kunt u dus een hogere limiet verkrijgen.

En wanneer u te maken krijgt met een faillissement van de garant, ontvangt u bij een koppeling wél een uitkering en bij een separate garantieverklaring geen uitkering.

Speel dus open kaart met uw kredietverzekeraar: ga voor zekerheid bij non-betaling en voorkom grote teleurstellingen.


Overzicht van garantieverklaringen    

Hieronder leest u de kenmerken van de diverse garanties:

403-verklaring
De 403-verklaring is een openbare garantieverklaring voor alle crediteuren en deze is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Zowel grote internationale concerns als kleine groepen maken hier gebruik van. Het betekent ruwweg dat de moedermaatschappij verantwoordelijkheid draagt voor de verplichting van de dochters.

Solidariteitsverklaring
Een solidariteitsverklaring is een garantie voor de kredietverzekeraar. De holding staat garant voor eventuele schulden van de verzekerde werkmaatschappijen. De verzekeraar geeft limieten af ten gunste van al haar verzekerden en is bij deze vorm verantwoordelijk voor opmaak en uitwinning.

Garantstelling 3e partij
Hierbij stelt de garant (bijvoorbeeld een sterke moeder of een derde partij, dit hoeft geen gelieerd bedrijf te zijn) zich garant voor de werkmaatschappij, enkel voor eventuele schulden bij één schuldeiser. Bij non-betaling van de debiteur kan uitsluitend de betreffende schuldeiser aanspraak maken op de garantie.

En wat vindt u: Hoe kijkt u aan tegen een garantieverklaring?

Over de schrijver
Maarten Verheul
Door

Maarten Verheul

op 27 March 2017

Ik heb jaren lang met een 403 verklaring gewerkt, maar die kan je zo weer intrekken. Kan je ieder jaar opnieuw bekijken.

Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies