Page content

Diensten

KVA Credit Finance is onafhankelijk broker die sinds 1994 gespecialiseerd is in kredietverzekeringen. In andere verzekeringen bemiddelt KVA Credit Finance principieel niet. KVA Credit Finance verleent diensten aan assurantietussenpersonen en bedrijven.

Door de unieke positie en expertise zien assurantiekantoren en financiële adviseurs KVA Credit Finance niet als concurrent maar als strategisch partner.

Veel b2b bedrijven lopen tegenwoordig bijzondere betalingsrisico’s. Speciaal voor deze bedrijven streeft KVA Credit Finance naar maximaal verzekerd en 100% geïncasseerde omzet. Dat is waar wij voor gaan.

 • Kredietverzekeringen

Veel ondernemers leveren op krediet, waardoor ze extra risico’s lopen. Deze risico’s zijn af te dekken met…

 • Kredietlimiet oplossingen

Heeft u een kredietverzekering? Voor dekking heeft u een kredietlimiet nodig. U kunt geconfronteerd worden met…

 • Internationale incasso’s

Heeft u oninbare vorderingen? KVA Credit Finance kan u hiervan verlossen. Zelfs voor…

 • Single Buyer kredietverzekering

Veel bedrijven zijn afhankelijk van één of meer strategische klanten. Als deze klanten wegvallen…

 • Meer dan één kredietverzekering voor één bedrijf

Soms is het verstandig om te kiezen voor kredietverzekeringen bij één of meer kredietverzekeraars. Bijvoorbeeld…

 • Project- en selectieve risico’s

Wilt u een kredietverzekering voor het risico van wanbetaling door een specifieke debiteur? Of…

 • Crediteuren financiering / inkoop financiering

Inkoopfinanciering wordt veel gebruikt door import en exporterende bedrijven en is internationaal…

 • Selectieve factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. In dit geval draagt u…

 • Handelsinformatie

Via KVA Credit Finance heeft u toegang tot handelsinformatie waarmee u vooraf…

Kredietverzekeringen


Veel ondernemers leveren op krediet, waardoor ze extra risico’s lopen. Deze risico’s zijn af te dekken met kredietverzekeringen.

Een kredietverzekering vergoedt de schade die uw onderneming oploopt als een klant zijn facturen niet kan betalen. Een kredietverzekering geeft u dus zekerheid van betaling, waardoor uw onderneming niet in de problemen komt. Een kredietverzekering bestaat uit informatie, incasso en dekking tegen schade door wanbetaling.

Het afsluiten van de juiste kredietverzekering vraagt de nodige expertise. Er zijn meerdere kredietverzekeraars met een variëteit aan producten en grote verschillen in werkwijze en voorwaarden. Als onafhankelijk broker helpt KVA Credit Finance u met een kredietverzekering die het best bij u past.

Neem contact op

Kredietlimiet oplossingen


Kredietlimieten maximaliseren

Heeft u een kredietverzekering? Voor dekking heeft u een kredietlimiet nodig. U kunt geconfronteerd worden met een te lage of helemaal géén kredietlimiet. Dit zorgt voor frustratie bij verkoop, omdat die lange tijd keihard heeft gewerkt om de order binnen te halen.

Veel ondernemers gaan in zo’n situatie zélf aan de slag: met de kredietverzekeraar bellen. Dat kan een frustrerend proces zijn, waarbij de uitkomst onzeker is. KVA Credit Finance neemt dit werk uit handen.

Vanuit een onafhankelijke positie heeft KVA Credit Finance dagelijks contact met verschillende kredietverzekeraars en wordt de juiste oplossing snel gevonden. Zo neemt u eerder een onderbouwde beslissing, zónder de klantrelatie op het spel te zetten.

0-, verlaagde en ingetrokken limieten

Maandenlang heeft u hard gewerkt om die belangrijke order binnen te halen. Op het moment dat u denkt dat de deal gesloten is, gaat het mis. U moet de order noodgedwongen afzeggen omdat er onder de kredietverzekering geen dekking meer is.

Een te laag of helemaal geen kredietlimiet op een klant zorgt voor veel stress. Veel voorkomende problemen bij het aanvragen van een kredietlimiet zijn onder andere dat de verzekeraar het limiet op uw bestaande klant verlaagt of op nul zet en dat de verzekeraar bij een nieuwe klant geen of een te lage dekking afgeeft.

Als onafhankelijk intermediair tussen bedrijven en verzekeraars zorgt KVA Credit Finance voor een razendsnelle en volledige oplossing van uw kredietlimietprobleem. Dit bespaart u tijd, zodat u zich volledig kunt focussen op de kerntaken van uw bedrijf.

Kredietlimieten extra dekking (top-up covers)

Wilt u een order afsluiten, maar vindt u het risico te groot vanwege een te lage kredietlimiet? Dan zit u met een dilemma: de order afzeggen of toch het risico nemen. Een aanvullende dekking zorgt er echter voor dat u deze keuze niet hoeft te maken.

U kunt de order gewoon afsluiten en loopt hierbij geen extra risico. KVA Credit Finance rekent uit wat de aanvullende dekking u kost en kan vervolgens de extra dekking voor u regelen. De prijs wordt afgestemd op het risico van de debiteur en de looptijd van de gewenste dekking.

Niet-intrekbare kredietlimieten

Met een kredietverzekering beschermt u zich tegen belangrijke (export-)risico’s. U kiest voor zekerheid. Hoe vervelend is het dan als uw kredietverzekeraar een kredietlimiet verlaagt of intrekt? En wat als de betreffende debiteur substantieel bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie? Dan kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komen.

Daar is nu een oplossing voor. Voor uw belangrijkste afnemers kunt u een kredietverzekering kiezen met niet-intrekbare (‘non-cancellable’) kredietlimieten.

Kredietlimiet op uw eigen bedrijf

Een te lage kredietlimiet op uw eigen bedrijf, als u zelf opdrachtgever bent, kan uw zaken behoorlijk in de weg zitten. Als dé specialist in kredietlimieten maximaliseert KVA Credit Finance de dekking voor u bij kredietverzekeraars.

Crediteuren verzekeren

Indien leveranciers vooruitbetaald willen worden voor goederen of diensten, die aan u worden geleverd in verband met uw bedrijfsactiviteiten, dan kunt u die risico’s van mogelijke verliezen verzekeren.

Neem contact op

Internationale incasso’s


Succesvolle incasso’s wereldwijd

Heeft u oninbare vorderingen? KVA Credit Finance kan u hiervan verlossen. Zelfs voor vorderingen die oninbaar lijken, heeft KVA Credit Finance een oplossing. KVA Credit Finance kiest het beste incassotraject en schakelt de juiste incasso organisatie in, zodat u alsnog uw geld krijgt.

U kunt daarbij rekenen op maatwerk en een persoonlijke benadering: De aanpak wordt namelijk afgestemd op de manier waarop u verder wilt met deze relatie. Daarnaast bespaart u tijd en geld doordat u voor alle incassotrajecten met KVA Credit Finance als uw onafhankelijke intermediair één vast aanspreekpunt heeft.

Wereldwijd succesvolle incassotrajecten

Als broker verzorgt KVA Credit Finance incasso’s over de hele wereld, dus niet alleen in Nederland. KVA Credit Finance beschikt als één van de weinige organisaties in Nederland over het netwerk en de deskundigheid voor wereldwijde incasso’s.

Transparante incasso’s

Bij onze incassobemiddeling maakt KVA Credit Finance duidelijke afspraken voor u bij sterke partijen in binnen- en buitenland. Dit gaat allemaal op basis van no cure, no pay. U heeft dus geen last van abonnementen of doorlopende contracten. Alle stappen die incassobureaus in Nederland of internationaal zetten voor uw vordering kunt u online volgen. KVA Credit Finance stuurt mee.

Incasso via een kredietverzekering

Als u een kredietverzekering heeft, dan zorgt uw kredietverzekeraar meestal voor de incasso’s. Er zijn alternatieven. De voorwaarden hiervoor verschillen per kredietverzekeraar. Wij adviseren u graag over de voor u meest geschikte opties.

De voordelen van onze incassobegeleiding:

 • deskundig advies over incasso, al dan niet gedekt op uw kredietverzekering;
 • effectieve incasso’s wereldwijd;
 • no cure, no pay;
 • u bent in binnen- en buitenland verzekerd van de juiste incasso-organisatie en traject;
 • een persoonlijke benadering afgestemd op uw bedrijf;
 • transparantie, u kunt alle stappen van het incassotraject volgen via een online omgeving;
 • KVA Credit Finance als vast aanspreekpunt.

Neem contact op

Single Buyer kredietverzekering


Veel bedrijven zijn afhankelijk van één of meer strategische klanten. Als deze klanten wegvallen, komt de onderneming direct in gevaar. Daarom biedt KVA Credit Finance u een ‘Single Buyer’ verzekering. Hiermee verzekert u zich op een flexibele manier tegen het scenario dat een bepaalde klant wegvalt. Daarvoor analyseert KVA Credit Finance de specifieke financiële en geopolitieke risico’s. Met deze maatwerkoplossing kiest u voor flexibiliteit en gerichte zekerheid.

Neem contact op

Meer dan één kredietverzekering voor één bedrijf


Soms is het verstandig om te kiezen voor kredietverzekeringen bij één of meer kredietverzekeraars. Bijvoorbeeld omdat de ene verzekeraar de juiste voorwaarden biedt en een andere verzekeraar aanvullende verzekeringen kan bieden. KVA Credit Finance is op de hoogte van de verschillen in het aanbod van kredietverzekeringen en kan voor één onderneming afspraken maken met verschillende verzekeraars.

Neem contact op

Project- en selectieve risico’s


Wilt u een kredietverzekering voor het risico van wanbetaling door een specifieke debiteur? Of wilt u een kredietverzekering voor risico’s in specifieke landen en/of projecten? Bij KVA Credit Finance kunt u specifieke risico’s afdekken: dat wordt goed én snel voor u geregeld.

Neem contact op

Crediteuren financieren / Inkoop financiering


Inkoopfinanciering wordt veel gebruikt door import en exporterende bedrijven en is internationaal een zeer gebruikelijke manier om een order te financieren. Als u een betrouwbare internationale leverancier heeft, waar u al jaren zaken mee doet, dan kan inkoopfinanciering een alternatief zijn om vooruitbetaling te voorkomen.

Inkoopfinanciering biedt u de volgende voordelen:

 • Meer financiële middelen beschikbaar als eigen werkkapitaal
 • Leveranciers eerder betalen tegen betalingskorting
 • Verbetering van de liquiditeit

Neem contact op

Selectieve factoring


Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. In dit geval draagt u de openstaande facturen en/of het debiteurenrisico over aan derden. In ruil voor een vergoeding worden uw facturen binnen één of twee dagen voldaan.

Neem contact op

Handelsinformatie


Via KVA Credit Finance heeft u toegang tot handelsinformatie waarmee u vooraf een betrouwbare inschatting over de kredietwaardigheid van een mogelijke zakenpartner kunt maken. In de rapportage worden diverse zaken meegenomen, zoals bedrijfsconstructies, aantal medewerkers, identiteit van eigenaar of bestuurders, jaarcijfers en bezittingen. Op basis van deze rapportage kunt u beter bepalen met wie u in zee wilt gaan.

Neem contact op