Debiteurenrisico: 8 voordelen van een kredietverzekering

Debiteurenrisico: 8 voordelen van een kredietverzekering

Als ondernemer heeft u te maken met allerlei risico’s. De economische vooruitzichten zijn weinig stabiel en niet-betalende klanten en faillissementen vormen altijd een reële bedreiging. Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid.

Vooroordelen

Hoewel een kredietverzekering extra zekerheid biedt, bestaan er nog veel vooroordelen over het verzekeren van leveren op krediet:

  • “Krediet verzekeren is duur.”
  • “Kredietverzekeraars verzekeren alleen mijn goede debiteuren.”
  • “Als het dan eens regent wordt de paraplu ingetrokken.”

Het klopt dat er in de crisisjaren 2008 en 2009 veel zaken zijn misgegaan. Verzekeraars hebben echter geleerd van hun fouten en hun beleid sindsdien flink aangepast.

Meer maatwerk en betere communicatie

Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd. De tarieven van kredietverzekeringen zijn lager dan voor de financiële crisis en de verzekeraars leveren meer maatwerk en communiceren beter. Voor een kredietverzekering betaalt u een promillage van de verzekerbare omzet. De tarieven zijn laag te noemen. Ook hebben kredietverzekeraars hun systemen en communicatie intussen aangepast. U wordt tegenwoordig een stuk beter, eerder en pro-actiever geïnformeerd over limieten.

Voordelen kredietverzekering

Met deze veranderingen en verbeteringen bij kredietverzekeraars, kan een kredietverzekering veel betekenen voor uw organisatie. We zetten daarom de acht grootste voordelen van een kredietverzekering voor u op een rijtje.

1.    Bruikbaar voor elke afdeling

Een kredietverzekering werkt voor zowel het management als voor de verkoop en de debiteurenadministratie van uw organisatie. Zo kan uw afdeling verkoop online, in de database van de verzekeraar, elke prospect checken op kredietwaardigheid. U kunt sales optimaal inzetten en u heeft direct een duidelijk onderscheid in goede en minder goede debiteuren.

2.    Up-to-date informatie

Voor uw dagelijks debiteurenbeheer beschikt u altijd over up-to-date financiële informatie van debiteuren. Bovendien wordt dit voortdurend gemonitord. In sommige gevallen kunt u deze informatie als pressiemiddel inzetten om tijdige betaling af te dwingen.

3.    Concurrentievoordeel

U blijft de concurrentie voor door (meer) op open krediet te leveren en daardoor meer klanten te kunnen bedienen.

4.    Efficiënt debiteurenbeheer

Dankzij de polisregels en beperkte werkzaamheden die verricht moeten worden, ontstaat een efficiënter debiteurenbeheer. De regels zijn goed in te passen in uw dagelijkse administratie. Vaak wordt dit begeleid door de verzekeraar of uw broker.

5.    Uitgebreide rapportages

Met de rapportages, geschikt voor management tot administratie, krijgt u inzicht in limietbeoordeling en financiële ontwikkelingen per debiteur. Met deze rapportages analyseert u uw debiteurenportefeuille (zowel kwalitatief als kwantitatief). Dit kan openingen bieden voor (meer) dekking.

6.    Innen van verzekerde vordering

Krijgt u te maken met onbetaalde facturen, dan gaat uw verzekeraar verder met de inning van uw verzekerde vordering. De incassokosten zijn bovendien meeverzekerd.

7.    Risico’s meeverzekeren

Naast het debiteurenrisico kunt u andere risico’s meeverzekeren, zoals het landen-, fabricage- en orderrisico’s. Hierdoor bent u niet alleen verzekerd tegen problemen van de debiteur, maar bent u ook beschermd bij non-betaling door economische, politieke of sociale gebeurtenissen in een land.

8.    Directe uitbetaling

Wanneer de debiteur failliet gemaakt of bij uitstel van betaling zorgt de kredietverzekeraar ervoor dat u direct krijgt uit betaald. U hoeft daardoor nooit lang te wachten op uw geld.
Met al deze voordelen draagt een kredietverzekering bij aan de groei en continuïteit van uw onderneming, ook in deze onzekere tijden.

Welk van de genoemde voordelen vindt u het belangrijkst? Laat het ons weten!

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down