Page content

De 5 meest voorkomende schade-uitkeringen bij kredietverzekeringen

Om non betaling bij levering op open account te voorkomen, is het verstandig een kredietverzekering af te sluiten. Uw klanten zijn immers de belangrijkste activa van uw onderneming en het is belangrijk om deze veilig te stellen.

Maar tegen welke problemen kunt u zich nou eigenlijk verzekeren bij het afsluiten van een kredietverzekering? Hieronder zetten we de 5 meest voorkomende vormen van schade-uitkeringen op een rijtje.Lees meer

Hoe voorkomt u dat een garantieverklaring een kat in de zak wordt?

Een garantieverklaring kan bedongen worden als extra zekerheid bij non-betaling. De moedermaatschappij of derde partij staat garant voor eventuele schulden van de debiteur. Maar soms blijkt een garantieverklaring een kat in de zak. Bijvoorbeeld als de kredietwaardigheid van de garant niet grondig onderzocht is. Wat veel bedrijven niet weten, is dat de combinatie kredietlimiet en separate garantieverklaring (een die niet bij de verzekeraar bekend is) tot vervelende verrassingen kan leiden.Lees meer

Hoe kunt u zich verzekeren tegen instabiele landen en natuurrampen?

Oorzaken van non-betaling

Bedrijven kunnen betalingsrisico’s (zogenaamde commerciële risico’s) met een kredietverzekering afdekken. U loopt echter ook het risico van non-betaling door economische, politieke of sociale gebeurtenissen in een land. Kijk maar eens naar eerdere ontwikkelingen in landen zoals Griekenland. Dit soort risico’s noemen we politieke risico’s, ook wel landenrisico. Ook tegen deze risico’s kunt u zich verzekeren. Het gaat hier om risico’s die te maken hebben met faillissementen van landen, maar ook non-betaling door natuurrampen of oorlogen.Lees meer