Page content

Kredietverzekering biedt zekerheid in onzekere tijden

U krijgt als ondernemer met allerlei risico’s te maken. Niet-betalende klanten en faillissementen vormen altijd een reële bedreiging. En door wereldwijde instabiliteit kunnen economische vooruitzichten snel veranderen.

Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid en werkt bovendien preventief.

Toch zijn er nog veel vooroordelen over krediet verzekeren. De vooroordelen ‘krediet verzekeren is duur’ en ‘ze verzekeren alleen mijn goede debiteuren’ en ‘als het dan eens regent wordt de paraplu ingetrokken’ zijn veelgehoord. Daar komt bij dat er in de laatste crisisperiode een aantal zaken zijn mis gegaan. Verzekeraars hebben echter geleerd van hun fouten en hun beleid sindsdien flink aangepast.Lees meer

Hoe kunt u de limiet afgifte versnellen?

Het afgeven van een kredietlimiet laat soms maanden op zich wachten. Dit leidt tot de nodige irritaties en onzekerheid bij u als ondernemer. Tevens komt het voor dat er om onverklaarbare redenen geen dekking wordt afgegeven door de kredietverzekeraar op een bepaalde order, terwijl een andere verzekeraar wel dekking biedt.

Dit zijn vervelende en tijdrovende situaties; u wilt immers zo snel mogelijk aan de slag met de order. Wat kunt u in zulke gevallen het beste doen om een limiet afgifte te versnellen of alsnog een limiet afgifte te verkrijgen?Lees meer

Kredietverzekering: de belangrijkste termen op een rijtje

Kredietverzekeraars spelen steeds beter in op vragen uit de markt. Waar ze vroeger hun verzekerden alleen informeerden bij slecht nieuws, gaan ze nu steeds verder in het verstrekken van waardevolle informatie aan hun klanten.

Kredietverzekeraars worden dus steeds pro-actiever. Ze geven u bijvoorbeeld een seintje als er na negatief advies bij een van uw klanten weer kredietmogelijkheden ontstaan. Of u kunt met een speciaal ratingsysteem de financiële positie van uw zakenrelaties scherp in de gaten houden, zodat u uw debiteurenbeheer daarop kunt aanpassen. Niet alleen verzekeraars zelf verstrekken meer en uitgebreidere informatie, u kunt ook bij andere partijen terecht.Lees meer