Page content

Geschillen en de kredietverzekering

Bij het zakendoen met uw afnemer kan het gebeuren dat dingen niet lopen zoals verwacht. Daarom is het van belang dat u in uw leveringsvoorwaarden ook noemt in welk land bij welke rechtbank eventuele geschillen aanhangig worden gemaakt. Of u komt onderling overeen dat de zaak wordt beslecht door een arbiter (van een branche-organisatie).

We praten over een geschil wanneer een afnemer zijn rekening niet betaalt omdat hij bijv. rode sweaters heeft ontvangen in plaats van de bestelde groene. Normaal gesproken zult u in onderling overleg met de debiteur een oplossing vinden. Het beste is altijd om de zaak in der minne te schikken.Lees meer

Maatwerk: wanneer een kredietverzekering met fabricagerisico uitkomst biedt

Een kredietverzekering biedt u bescherming wanneer een klant achteraf niet kan voldoen aan zijn betaalverplichtingen. U heeft dan een product of dienst geleverd, maar daarvoor geen betaling ontvangen.

Wanneer u maatwerk verricht voor een klant loopt u echter ook al risico voordat u de levering van het product of voltooiing van de dienstverlening doet. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht of speciale goederen gefabriceerd, voordat u daadwerkelijk een bewerkt product kunt leveren. Het kan voorkomen dat de klant in deze periode failliet gaat. Deze periode tussen de orderacceptatie en de levering of voltooiing van de dienstverlening wordt daarom het voorrisico of fabricagerisico genoemd.Lees meer

Gespecialiseerd vertrouwenspersoon op uw kredietverzekering?

Hoe u als ondernemer de negatieve dynamiek beter kunt omzeilen

Ondernemen is altijd een dynamische bezigheid geweest. En dat is na de financiële crisis zeker niet veranderd. Iemand is de ene dag een goede debiteur, de andere dag in ernstige financiële problemen en neemt de derde dag opeens de telefoon niet meer op: failliet. Vandaar ook dat uw kredietverzekering zo’n dynamische verzekering is. Waar u uw brand- of opstalverzekering lekker in de kluis legt om die er – hopelijk – nooit meer uit te halen, ligt een kredietverzekering zelden tot nooit stof te vangen.

In dit artikel leest u over de rol die tussenpersonen hierin spelen.

Lees meer