Page content

Maatwerk: wanneer een kredietverzekering met fabricagerisico uitkomst biedt

Een kredietverzekering biedt u bescherming wanneer een klant achteraf niet kan voldoen aan zijn betaalverplichtingen. U heeft dan een product of dienst geleverd, maar daarvoor geen betaling ontvangen.

Wanneer u maatwerk verricht voor een klant loopt u echter ook al risico voordat u de levering van het product of voltooiing van de dienstverlening doet. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht of speciale goederen gefabriceerd, voordat u daadwerkelijk een bewerkt product kunt leveren. Het kan voorkomen dat de klant in deze periode failliet gaat. Deze periode tussen de orderacceptatie en de levering of voltooiing van de dienstverlening wordt daarom het voorrisico of fabricagerisico genoemd.Lees meer

Gespecialiseerd vertrouwenspersoon op uw kredietverzekering?

Hoe u als ondernemer de negatieve dynamiek beter kunt omzeilen

Ondernemen is altijd een dynamische bezigheid geweest. En dat is na de financiële crisis zeker niet veranderd. Iemand is de ene dag een goede debiteur, de andere dag in ernstige financiële problemen en neemt de derde dag opeens de telefoon niet meer op: failliet. Vandaar ook dat uw kredietverzekering zo’n dynamische verzekering is. Waar u uw brand- of opstalverzekering lekker in de kluis legt om die er – hopelijk – nooit meer uit te halen, ligt een kredietverzekering zelden tot nooit stof te vangen.

In dit artikel leest u over de rol die tussenpersonen hierin spelen.

Lees meer

De spelregels van omzetdeclaratie, zelfbeoordeling & kredietlimieten

Waarom u in sommige gevallen beter kunt declareren na limietintrekking

Kredietverzekeraars horen van u regelmatig hoe het staat met uw omzet. Dat hoort zo bij de spelregels: u geeft hen alle omzet op, zij berekenen op grond daarvan welke premie u betaalt. Alle omzet? Nee. Er bestaat een aantal uitzonderingen.

De omzet die u draait op contante basis en bij vooruitbetaling, bijvoorbeeld. Daar zit geen risico aan vast. Ook omzet uit intercompany leveranties en omzet uit zaken met overheden hoeft u begrijpelijkerwijze niet te melden. Omzet uit eventuele debiteuren die zijn uitgesloten van de verzekering – dat staat vermeld in uw polisvoorwaarden – hoeft u evenmin op te geven. En dan is er nóg een. Namelijk: omzet uit leveranties die u doet met een debiteur waar uw verzekeraar de dekking op intrekt.Lees meer