Bijkopen dekking: goede oplossing bij tijdelijke order
10 maart 2015 

Bijkopen dekking: goede oplossing bij tijdelijke order

Dat veel ondernemers moeite hebben om hun hoofd boven water te houden, is niets nieuws. Iedereen is voorzichtig als de zaak moeilijk draait. En elke order is dan meer dan welkom.

Orders moeten na levering natuurlijk ook betaald worden en dat blijkt nog wel eens een probleem. Een kredietverzekering biedt een oplossing in onzekere tijden, doordat hiermee het betalingsrisico wordt afgedekt. Een kredietverzekering wordt echter niet zomaar afgegeven. Het komt regelmatig voor dat verzekeraars de gevraagde limiet niet, of niet volledig, afgeven. Ook na bemiddeling van een broker wordt vaak nog niet de gewenste kredietverzekering afgegeven.

Wat kunt u doen u zo’n geval? Dit artikel gaat in op nieuwe mogelijkheden in verschillende situaties.

Bijkopen van dekking voor specifieke periode

Een aantal verzekeraars biedt sinds kort de mogelijkheid om voor een bepaalde periode aanvullende dekking te kopen. Dit is een goede oplossing voor ondernemers die voor een specifieke periode aanvullende dekking willen, om het tekort aan dekking te compenseren. U kunt hiermee bijvoorbeeld een order afsluiten die u voorheen liet schieten vanwege het risico.

U kunt bijvoorbeeld een hogere extra dekking op een bestaande maximale limiet bijkopen bij kredietverzekeraar X tot maximaal € 5 miljoen en bij kredietverzekeraar Y tot maximaal € 1 miljoen. De prijs bij kredietverzekeraar X is online op te vragen en is afgestemd op het risico van de debiteur. Hierbij moet u rekening houden met het dekkingsbedrag en de looptijd. De prijs bij kredietverzekeraar Y is 2% over de hoogte van de aanvullende dekking per jaar.

Vanzelfsprekend liggen de premies bij dergelijke verzekeringen hoger dan de reguliere tarieven van kredietverzekeringen. Het is echter zeker de moeite waard om per geval te (laten) berekenen wat de aanvullende dekking zou kosten. Wanneer u deze kosten afzet tegen uw marge, kunt u ondervinden of uw zakelijke transactie nog winstgevend blijft.

In verschillende situaties kan het bijkopen van dekking een goede oplossing zijn voor ondernemers. Hieronder geven we twee voorbeelden.

1.    Bijkopen bij nullimiet

Stel, u heeft een nullimiet ontvangen van een kredietverzekeraar. Na onderzoek door uw gespecialiseerde broker kan er nog steeds geen limiet worden verstrekt. U bent in gesprek met uw klant, maar de klant wil niet vooruitbetalen. Ook een bankgarantie lukt niet.

Op krediet leveren wilt u niet, want dan ligt het betalingsrisico geheel bij u. Toch wilt u deze order wel graag sluiten, omdat het kan leiden tot meer business (en dus meer omzet) bij deze klant.

Met het nieuwe product van kredietverzekeraar Y koopt u dekking bij. Bij een nullimiet kunt u bij deze kredietverzekeraar maximaal € 50.000 bijkopen voor een periode van 3 maanden of langer. De kosten voor dit risico bedragen in dit voorbeeld eenmalig € 750.

Bij kredietverzekeraar X kunt u ook dekking bijkopen. Bij een nullimiet kunt u bij deze kredietverzekeraar maximaal € 200.000 bijkopen voor een periode van 30 tot 90 dagen. De kosten zijn afhankelijk van hoe kredietverzekeraar X het risico beoordeelt (dit verschilt per risico van 0,28 tot 5,8% over het bedrag van de extra dekking).

U stemt dit af met uw klant, die bereid is deze kosten te betalen als er maar op open krediet zaken gedaan kan worden. Kortom: een succesvolle deal met zekerheid voor u.

2.    Verdubbeling van bestaande kredietlimiet

U heeft een andere klant die regelmatig bij u afneemt en maximaal € 500.000 kan uitstaan. Deze klant neemt eenmalig dubbel af, waardoor u een hogere limiet nodig heeft. Een verhoging van de limiet is niet mogelijk en na onderzoek door uw gespecialiseerde broker kan er nog steeds geen tijdelijke verdubbeling worden verstrekt.

U heeft voor 3 maanden een dubbele limiet nodig van € 1.000.000. Deze aanvullende dekking koopt u bij kredietverzekeraar Y. De kosten bij deze verzekeraar voor een dekking voor 3 maanden zijn € 2.500.

Bij kredietverzekeraar X is de prijs online op te vragen en is die afgestemd op het risico van de debiteur. Hierbij moet u rekening houden met het dekkingsbedrag en de looptijd.

Met uw klant komt u overeen dat hij een deel van deze kosten voor zijn rekening neemt. De klant heeft namelijk belang bij een tijdige levering van extra materiaal en hij is bereid daarvoor een opslag te betalen. Zelf bent u content met de extra omzet en u bent bereid een opslag te betalen. Ook in dit geval biedt een tijdelijke extra dekking daarom een goede oplossing.
Het blijkt dus dat het bijkopen van dekking er in verschillende situaties voor kan zorgen dat u een extra order, zonder risico, kunt afsluiten. Vooral wanneer u tijdelijk een verhoogd uitstaand saldo heeft en deze piek wilt afdekken, is dit zeker aan te raden.

Heeft u al eens een voor een bepaalde periode dekking bijgekocht? We horen graag over uw ervaringen hiermee.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down