Aanmaning gestuurd? Stap 2: opstarten incassoprocedure
28 november 2012 

Aanmaning gestuurd? Stap 2: opstarten incassoprocedure

Als u exporteert naar het buitenland, let u extra goed op het betalingsgedrag van klanten. U kunt hierbij met diverse situaties te maken krijgen. Zo komt de ene debiteur de afgesproken betalingstermijn nauwkeurig na, terwijl de ander de betaling continu blijft uitstellen.

U wilt een debiteur die zijn betalingsverplichting niet nakomt natuurlijk aanzetten tot betalen. Maar dit is vaak een moeilijke missie. Wellicht probeert u de debiteur telefonisch nog een aantal keren te wijzen op de openstaande factuur. Maar door het voeren van een prikkelend telefoongesprek blijven de betalingen vaak alsnog uit.

De eerste stap die u moet zetten, is het in gebreke stellen van de debiteur. Dit doet u door het sturen van een sommatie/ ingebrekestelling. De wet heeft eisen opgesteld waar een geldige ingebrekestelling aan dient te voldoen.

Artikel 6:82 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:

“Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft”.

Hier kunt u meer lezen over de eisen die de wet stelt met betrekking tot het verbintenissenrecht.

Als een debiteur na een sommatie/ ingebrekestelling nog niet tot betalen overgaat, kunt u een incassoprocedure starten.

Incassokosten zijn veelal meeverzekerd op een kredietverzekering!

Wanneer een dergelijke incassoprocedure goed verloopt – dat wil zeggen: de debiteur betaalt de vordering of de vordering wordt gedekt door de verzekeraar volgens de afgesproken voorwaarden – dan is het betalingsprobleem opgelost. Maar helaas is dit niet altijd het geval: niet alle verzekeraars beoordelen namelijk bij de opstart van een (buitenlandse) incasso of de vordering daadwerkelijk is gedekt. Bovendien zijn de incassokosten in het buitenland niet automatisch voor rekening van de debiteur.

Ernstige pijn ontstaat als een vordering van € 100.000 met tussen de 12 en 20% incassokosten (het percentage varieert per land) opeens niet gedekt blijkt, terwijl de incassoprocedure reeds is opgestart. Dan moet u als ondernemer dus de incassokosten ophoesten: zelfs als de debiteur de hoofdsom betaalt. Al met al ontvangt u na veel narigheid het grootste deel van de factuur.

Ik ben benieuwd: wat zijn uw ervaringen met incassoprocedures?

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down