De 5 meest voorkomende schade-uitkeringen bij kredietverzekeringen
14 november 2012 

De 5 meest voorkomende schade-uitkeringen bij kredietverzekeringen

Om non betaling bij levering op open account te voorkomen, is het verstandig een kredietverzekering af te sluiten. Uw klanten zijn immers de belangrijkste activa van uw onderneming en het is belangrijk om deze veilig te stellen.

Maar tegen welke problemen kunt u zich nou eigenlijk verzekeren bij het afsluiten van een kredietverzekering? Hieronder zetten we de 5 meest voorkomende vormen van schade-uitkeringen op een rijtje.

1. Insolventie

Insolventie betekent letterlijk ‘niet kunnen betalen’. De term wordt gebruikt als overkoepelende term om alle mogelijkheden van financieel onvermogen te benoemen, van zowel ondernemingen als particulieren. Insolventievormen van uw afnemers kunnen bijvoorbeeld een faillissement, schuldsanering of onderhands crediteurenakkoord betreffen. Een kredietverzekering beschermt u tegen deze insolventie.

2. Vermoedelijke insolventie

Soms is het onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van insolventie. De afnemer voldoet niet aan zijn financiële verplichtingen, maar de reden is niet bekend. De meeste kredietverzekeraars keren in zo’n geval een half jaar na vervaldag uit als uw vordering niet betwist is en de afnemer nog niet heeft betaald.

3. Fabricage- en voorrisico

Het betalingsrisico, ofwel het risico dat u niet betaald krijgt wanneer u producten hebt geleverd of diensten hebt verricht, is vaak standaard verzekerd. U kunt zich daarnaast ook verzekeren voor fabricage- en voorrisico’s. Van deze risico’s is sprake wanneer u een contract sluit met een afnemer en deze afnemer failliet gaat voordat u iets heeft geleverd. Wanneer u specifieke goederen moet inkopen of specifieke producten gaat produceren voor deze klant heeft u kosten gemaakt die u normaal gesproken niet vergoed krijgt. U kunt dit risico meeverzekeren, zodat u gedekt bent voor de gemaakte kosten.

4. Specifieke afnemers en transacties

Het kan zijn dat u het niet nodig vindt om uw gehele klantenportefeuille te verzekeren, omdat u bijvoorbeeld uit ervaring weet dat het niet nodig is. Maar wat nou als u bij enkele specifieke transacties toch behoefte heeft aan meer betalingszekerheid? Waar het in het verleden verplicht was uw gehele klantenportefeuille te verzekeren, kunt u tegenwoordig selectiever verzekeren. U kunt kiezen voor een gedeelte van uw klantenportefeuille, enkele afnemers of zelfs alleen specifieke transacties. Vooral bij grotere omzetten is het verzekeren van specifieke afnemers/transacties een optie. Bij kleinere omzetten blijkt het verzekeren van de gehele portefeuille premietechnisch vaak voordeliger.

5. Landenrisico

Betalingsproblemen komen niet alleen voor bij afnemers, maar kunnen ook ontstaan doordat er problemen zijn in een bepaald land. De afnemer is in zo’n geval niet in staat aan zijn kredietverplichtingen te voldoen, vanwege politieke, sociale, economische of andere gebeurtenissen in het land waarin hij gevestigd is. Met name landen uit de voormalige Sovjet-Unie en Afrikaanse landen zijn risicolanden. Wanneer u zaken doet met dergelijke landen is het verstandig het landenrisico te verzekeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik ben benieuwd: wat zijn uw ervaringen met het uitkeren van schade?

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down