headershadow

Latest Blogposts

Meer liquiditeit uit uw bestaande factoringovereenkomst

opstarten_incassoprocedure

Factoring is een vorm van werkkapitaalfinanciering, waarbij u als ondernemer de debiteurenportefeuille verpandt of ‘verkoopt’ aan de factormaatschappij. In ruil daarvoor ontvangt u een bevoorschotting van het uitstaande debiteurensaldo.
Een factoringovereenkomst bestaat in de regel uit een combinatie van bevoorschotting en een verzekering van het kredietrisico op de debiteuren. Desgewenst brengt u ook het debiteurenbeheer bij de factoor onder. Lees verder »

Hoe kunt u exportrisico’s beperken?

hoe_kunt_u_exportrisicos_beperken

Exporteren verloopt natuurlijk niet altijd zonder risico’s. Vanwege de afstand en vreemde omgeving is het voor u als ondernemer lastig te beoordelen hoe de kredietwaardigheid en reputatie van de importeur is. U heeft minder grip op het betaalgedrag van uw klant. Maar hoe voorkomt u dat u te maken heeft met een importeur die laat betaalt, niet betaalt of simpelweg fraudeert?

Er zijn verschillende manieren om de exportrisico’s te beperken of af te dekken. Het is bijvoorbeeld verstandig om internationaal een zo divers mogelijk klantenbestand na te streven, zodat u het totale landenrisico spreidt. Dit is vaak echter alleen aan de orde bij grote bedrijven. Ook voor MKB’s zijn er andere mogelijkheden om exportrisico’s te minimaliseren. Hieronder hebben we belangrijke exportrisico’s op een rijtje gezet, met daarbij mogelijkheden om de betreffende risico’s af te dekken. Lees verder »

Bijkopen dekking: goede oplossing bij tijdelijke order

bijkopen_dekking

Dat veel ondernemers vandaag de dag moeite hebben om hun hoofd boven water te houden, is niets nieuws. Iedereen is extra voorzichtig in deze tijden van crisis. Elke order is dan ook welkom.

Orders moeten na levering natuurlijk ook betaald worden en dat blijkt nog wel eens een probleem. Een kredietverzekering biedt een oplossing in deze onzekere tijd, doordat hiermee het betalingsrisico wordt afgedekt. Een kredietverzekering wordt echter niet zomaar afgegeven. Het komt regelmatig voor dat verzekeraars de gevraagde limiet niet, of niet volledig, afgeven. Ook na bemiddeling van een broker wordt vaak nog niet de gewenste kredietverzekering afgegeven.

Wat kunt u doen u zo’n geval? Dit artikel gaat in op nieuwe mogelijkheden in verschillende situaties. Lees verder »

Kredietverzekering biedt zekerheid in onzekere tijden

debiteurenrisico

U krijgt als ondernemer met allerlei risico’s te maken. Niet-betalende klanten en faillissementen vormen in deze tijden een reële bedreiging en de economische vooruitzichten zijn slecht. Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid en werkt bovendien preventief.

Toch zijn er nog veel vooroordelen over krediet verzekeren. De vooroordelen ‘krediet verzekeren is duur’ en ‘ze verzekeren alleen mijn goede debiteuren’ en ‘als het dan eens regent wordt de paraplu ingetrokken’ zijn veelgehoord. Er is in de crisisperiode 2008/2009 een aantal zaken mis gegaan. Verzekeraars hebben echter geleerd van hun fouten en hun beleid inmiddels flink aangepast. Lees verder »

Hoe kunt u de limiet afgifte versnellen?

limiet_afgfte_versnellen

Het afgeven van een kredietlimiet laat soms maanden op zich wachten. Dit leidt tot de nodige irritaties en onzekerheid bij u als ondernemer. Tevens komt het voor dat er om onverklaarbare redenen geen dekking wordt afgegeven door de kredietverzekeraar op een bepaalde order, terwijl een andere verzekeraar wel dekking biedt.

Dit zijn vervelende en tijdrovende situaties; u wilt immers zo snel mogelijk aan de slag met de order. Wat kunt u in zulke gevallen het beste doen om een limiet afgifte te versnellen of alsnog een limiet afgifte te verkrijgen? Lees verder »

Kredietverzekering: de belangrijkste termen op een rijtje

termen_kredietverzekeringen

Kredietverzekeraars spelen steeds beter in op vragen uit de markt. Waar ze vroeger hun verzekerden alleen informeerden bij slecht nieuws, gaan ze nu steeds verder in het verstrekken van waardevolle informatie aan hun klanten.

Kredietverzekeraars worden dus steeds pro-actiever. Ze geven u bijvoorbeeld een seintje als er na negatief advies bij een van uw klanten weer kredietmogelijkheden ontstaan. Of u kunt met een speciaal ratingsysteem de financiële positie van uw zakenrelaties scherp in de gaten houden, zodat u uw debiteurenbeheer daarop kunt aanpassen. Niet alleen verzekeraars zelf verstrekken meer en uitgebreidere informatie, u kunt ook bij andere partijen terecht. Lees verder »

Debiteurenrisico: 8 voordelen van een kredietverzekering

debiteurenrisico

Als ondernemer heeft u te maken met allerlei risico’s. De economische vooruitzichten zijn nog altijd niet goed en niet-betalende klanten en faillissementen vormen in deze tijden een reële bedreiging. Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid. Lees verder »

Pagina 1 van 512345